Aktualności

Dlaczego nie warto stosować mieszanek zamienników glifosatu na ściernisko?

Sezon 2022, podobnie jak sezon ubiegły, jest dosyć nietypowy dla rolników. Główny aspekt to niesprzyjające warunki pogodowe i związane z tym planowanie zabiegów środkami ochrony roślin.

Jak pamiętamy, druga połowa 2021 roku przyniosła  zawirowania na rynku glifosatów — występowały problemy z dostępnością produktu w sprzedaży. Związane były między innymi  z  logistyką oraz  dostępnością surowca i składników do produkcji tego popularnego herbicydu. To z kolei zainicjowało proces poszukiwania i stosowania rozwiązań, które miały niejako zastąpić glifosat.

W efekcie wiele gospodarstw zdecydowało się  na zastosowanie zamienne mieszanek produktów i substancji powszechnie znanych, ale o zupełnie innym przeznaczeniu. Najczęściej chodziło o substancje zarejestrowane do stosowania nalistnego.

Należy podkreślić, że pozytywne efekty przewidziane dla danej substancji (produktu), możliwe są do wystąpienia wyłącznie w przypadku stosowania produktu zgodnie z instrukcją (etykietą) i zaleceniami producenta, przygotowanymi na podstawie drobiazgowego procesu badawczego, kontroli jakości i procesu testowego. Inne aplikacje nie tylko są niezgodne z przepisami i mogą wiązać się z odpowiedzialnością prawną i finansową stosującego,  ale mogą również wywoływać konsekwencje, z których rolnik może nie zdawać sobie sprawy.

Jedną z nich jest przestrzeganie odpowiedniego czasu do kolejnych zabiegów, po wcześniejszej likwidacji uprawy. Większość substancji, które działają nalistnie, posiada restrykcje co do uprawy roślin następczych.  Często po zastosowaniu produktu, nawet przeprowadzenie głębokiej uprawy gleby nie skraca czasu potrzebnego do odpowiedniego rozkładu substancji do poziomu, który nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.

W efekcie uprawy pojawiające się na danym polu zagrożone są objawami fitotoksyczności substancji pozostających w glebie, co już na starcie zmniejsza ich szanse na właściwe przezimowanie, a jednocześnie oznacza większą konkurencję chwastów, podatność na choroby i szkodniki i inne stresy abiotyczne.

Ostatecznie wszystkie wymienione czynniki wpływają bezpośrednio na najważniejszy wynik – bezpieczeństwo, wielkość i jakość plonu.

Kolejnym aspektem są pozostałości w glebie, które przez niewłaściwe zastosowanie produktów są wolniej rozkładane. Przez to stwarzają zagrożenie dla upraw następczych oraz mogą pozostawiać ślad niedozwolonego stosowania środków ochrony roślin.

Wymaga podkreślenia również, iż w przypadku, gdy zastosuje się produkty pozaetykietowo, a jednocześnie pojawią się negatywne efekty takie jak fitotoksyczność, to fakt zastosowania niezgodnie z zaleceniami producenta może uniemożliwić dochodzenie swych praw (w tym roszczeń).

Ograniczenie ochrony (czy też możliwości dochodzenia roszczeń) może dotyczyć nie tylko samego producenta ŚOR, ale także innych podmiotów zaangażowanych w produkcję rolną np. dostawców nasion, nawozów.

Pozaetykietowe stosowanie produktów, powoduje więc znaczne obniżenie stopnia ochrony użytkowników (rolników) przed wystąpieniem negatywnych skutków stosowanych przez nich rozwiązań i technologii.

Dbając o jak najwyższą jakość plonów,  każdy profesjonalny producent rolny decyduje się na użycie dozwolone i zarejestrowane substancji w uprawie.

Produkt HALVETIC zarejestrowany jest do stosowania na ścierniskach – posiada wyraźne regulacje i informacje o tym, jakie rośliny można uprawiać na danym polu po prawidłowym zastosowaniu środka oraz  po jakim czasie od zabiegu możliwe jest prowadzenie kolejnych upraw.

Dla przykładu na polu, na którym zastosowano HALVETIC, można uprawiać wszystkie rośliny, zabiegi uprawowe, siew lub sadzenie można rozpocząć:

a) po 2 dniach, gdy na polu zwalczano chwasty roczne;

b) po 5 dniach, gdy zwalczano chwasty wieloletnie.

Najwyższa jakość, skuteczność i opisywane właściwości produktu HALVETIC (a także wszystkich innych produktów oferowanych przez CIECH Sarzyna), występują wyłącznie przy stosowaniu tych produktów zgodnie z ich opisanym przeznaczeniem i instrukcją (etykietą) stosowania. Zastosowanie odmienne może prowadzić do wystąpienia skutków niepożądanych, za które producent nie ponosi odpowiedzialności.

Prawidłowe stosowanie produktów przez rolników pozwala na stałe monitorowanie i kontrolę jakości oraz bezpieczeństwa naszych produktów. Jednocześnie pozwala na lepsze dostosowanie się i odpowiedź na stale zmieniające się potrzeby rynku i środowiska rolniczego.

Mając na uwadze powyższe, polecamy zapoznanie się z zasadami bezpiecznego i skutecznego stosowania produktów CIECH Sarzyna  na www.ciechagro.pl.

 

wstecz