Aktualności

Podział Spółki CIECH Sarzyna

W ramach Koncepcji Reorganizacji CIECH Sarzyna, prowadzącej obecnie działalność obejmującą dwa obszary, przeznaczone do wyodrębnienia – BU Agro i BU Żywice – zarządy CIECH Sarzyna i CIECH Żywice przyjęły w dniu 31 października 2019 r. Plan Podziału, w którym uzgodniono podział spółki CIECH Sarzyna poprzez wydzielenie BU Żywice do CIECH Żywice.

W konsekwencji powyższego CIECH Sarzyna stanie się spółką sub-holdingową w ramach BU Agro, zaś CIECH Żywice stanie się spółką sub-holdingową w ramach BU Żywice. Plan Podziału podlega zatwierdzeniu przez odpowiednio walne zgromadzenie CIECH Sarzyna i zgromadzenie wspólników CIECH Żywice. Planowane jest, że podział CIECH Sarzyna nastąpi w dniu 2 stycznia 2020 r. Dokładna data podziału (wydzielenia) uzależniona jest jednak od stosownych rejestracji w rejestrze przedsiębiorców KRS, na co Spółki uczestniczące w podziale nie mają wpływu

wstecz