Aktualności

Raport EY: w 2018 roku CIECH wygenerował prawie 130 mln PLN wartości dodanej do PKB województwa podkarpackiego oraz prawie 1 tys. miejsc pracy w regionie

EY, światowy lider w zakresie profesjonalnych usług doradztwa biznesowego, opublikował ekspercki raport na temat wpływu CIECH na polską gospodarkę. Jak wynika z opracowania, znaczna część pozytywnych efektów ekonomicznych z działalności firmy generowana była w powiatach, w których funkcjonują spółki wchodzące w skład Grupy. Dzięki zlokalizowanym w Nowej Sarzynie zakładom chemicznym CIECH, Grupa wygenerowała w 2018 roku 127 mln zł wartości dodanej do PKB województwa, a także prawie 950 miejsc pracy i ok. 10 mln zł do budżetów gmin i powiatów z Podkarpacia.

Zrównoważony rozwój oraz tworzenie wartości dodanej dla wszystkich interesariuszy jest ważnym elementem strategii rozwoju Grupy CIECH na lata 2019-2021. Dlatego jedna z największych firm chemicznych w Europie Środkowo-Wschodniej zwróciła się do EY z propozycją stworzenia kompleksowego raportu sprawdzającego jej wpływ na gospodarkę Polski, poszczególnych województw oraz powiatów, w których funkcjonują spółki z Grupy CIECH.

Obliczenia bazujące na modelu EY Spectrum, sprawdzonej metodyce światowego lidera w zakresie usług profesjonalnych, wskazują, że Grupa CIECH wygenerowała 1,7 mld PLN wartości dodanej dla polskiej gospodarki (wkład Grupy do PKB), 11,3 tys. miejsc pracy w kraju oraz 420 mln PLN dochodów dla sektora finansów publicznych.

- CIECH jest globalnym koncernem o polskich korzeniach. Jesteśmy powszechnie postrzegani jako jeden z największych polskich eksporterów oraz inwestorów zagranicznych, ale raport EY pokazuje również, że jesteśmy firmą, która w znaczący sposób oddziałuje na gospodarkę Polski, zarówno poprzez działania bezpośrednie, jak i wpływ na wiele kluczowych branż przemysłu, których rozwój wspieramy naszą działalnością. Na Podkarpaciu bije serce naszego biznesu organicznego, produkcja środków ochrony roślin i żywic– mówi Dawid Jakubowicz, Prezes Zarządu CIECH S.A.

Spółka CIECH Sarzyna jest największym polskim producentem środków ochrony roślin, a sąsiadująca z nią CIECH Żywice - największym w Polsce producentem żywic epoksydowych i poliestrowych, czyli specjalistycznych tworzyw wykorzystywanych m.in. w produkcji farb proszkowych, elementów kompozytowych (w tym dla lotnictwa i elektrowni wiatrowych) czy elementów konstrukcyjnych w budownictwie.

To dzięki obu tym spółkom CIECH wygenerował w 2018 roku 127 mln zł wartości dodanej do PKB województwa podkarpackiego oraz prawie 950 miejsc pracy w regionie. Najsilniejszy wpływ Grupa miała na gospodarkę powiatu leżajskiego, w którym znajduje się Nowa Sarzyna. Bezpośrednie, pośrednie i indukowane efekty działalności firmy w 2018 roku to 105 mln PLN wartości dodanej do PKB powiatu leżajskiego oraz 777 miejsc pracy w najbliższym sąsiedztwie zakładów CIECH. Ponadto spółki z Grupy wygenerowały 9 mln zł dochodów do budżetu powiatu i gmin dwchodzących w jego skład. To prawie 8 proc. wszystkich wpływów zanotowanych przez te jednostki samorządowe.

- Zastosowanie naszego modelu EY Spectrum pozwala oszacować efekty ekonomiczne nie tylko w podziale sektorowym, ale także regionalnym. Oszacowaliśmy, jaką część łącznych efektów ekonomicznych wygenerowanych w Polsce przez Grupę CIECH można przypisać powiatom, w których zlokalizowane są jej poszczególne spółki. Okazuje się, że znaczną część. Doskonale pokazuje to przykład województwa podkarpackiego, które czerpie duże korzyści eknomiczne z działalności Grupy CIECH – podkreśla Bogdan Dobrzeniecki, Dyrektor w Dziale Strategii EY, odpowiedzialny za analizę biznesową raportu.

Obok intensywnego rozwoju swojej działalności biznesowej, spółki Grupy CIECH z Nowej Sarzyny dbają o to, aby być dobrym sąsiadem dla społeczności lokalnej. W 2019 roku zrealizowały ponad 20 projektów z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu w swoim sąsiedztwie, na które przeznaczyły ok. 150 000 zł. Spółki skoncentrowały się na czterech obszarach działalności - wsparciu rozwoju edukacji chemicznej (m.in. utworzenie nowoczesnej klasy chemicznej w Nowej Sarzynie we współpracy z Politechniką Rzeszowską) i przedsięwzięć sportowych w regionie (sponsoring wydarzeń sportowych), współpracy z miastem Nowa Sarzyna (m.in. wsparcie Dni Miasta) i instytucjami publicznymi oraz popularyzacji postaw pro-środowiskowych.

Raport EY Polska w wersji elektronicznej dostępny jest na stronie www.ciechdlagospodarki.pl.

wstecz