Aktualności

Spółki Grupy CIECH z Nowej Sarzyny przekazują środki na walkę z koronawirusem

W obliczu rozprzestrzeniającej się pandemii koronawirusa COVID-19, zarządy podkarpackich spółek CIECH Sarzyna oraz CIECH Żywice podjęły decyzję o odwołaniu konkursu grantowego, organizowanego w tym roku przez CIECH w gminie Nowa Sarzyna. 30 000 zł przeznaczone na ten cel, a także dodatkowe środki, zostaną przekazane lokalnemu szpitalowi na zakup stanowiska do podtrzymywania funkcji życiowych, kluczowego do ratowania życia chorych na COVID-19. 

Spółka CIECH Sarzyna wspiera lokalną społeczność również poprzez przekazanie płynu dezynfekcyjnego własnej produkcji i kombinezonów ochronnych. Zakupiono także przyłbice ochronne dla służby zdrowia z Łańcuta. Grupa CIECH we wszystkich lokalizacjach, w których ma swoje zakłady, podjęła działania na rzecz lokalnych społeczności.

Sytuacja jest wyjątkowa, dlatego podjęliśmy wspólnie z Miastem i Gminą Nowa Sarzyna decyzję o przeznaczeniu środków, zarezerwowanych pierwotnie na konkurs grantowy, na wyposażenie lokalnego szpitala w specjalistyczny sprzęt do podtrzymywania funkcji życiowych oraz ochrony zdrowia lekarzy i służb medycznych. W obliczu rozprzestrzeniającej się pandemii, koncentrujemy wszystkie środki i siły na działaniach chroniących zdrowie i życie ludzi – mówi Wojciech Babski, Członek Zarządu CIECH Sarzyna.

Poza zakupem stanowiska do podtrzymywania funkcji życiowych, o łącznej wartości 42 000 zł, CIECH Sarzyna przekazała także 50 kombinezonów ochronnych na potrzeby lokalnej społeczności i przyłbice ochronne dla pracowników szpitala zakaźnego w Łańcucie. Spółka wyposażyła również lokalny samorząd, pracowników Grupy CIECH i ich rodziny w płyn dezynfekujący Ketusar, wyprodukowany w zakładzie.

Poszczególne spółki CIECH, działające w województwie kujawsko-pomorskim (CIECH Soda Polska, CIECH Pianki) oraz lubuskim (CIECH Vitrosilcon), podjęły także inicjatywy wspierające walkę z koronawirusem. Przekazały przyłbice ochronne dla szpitala w Inowrocławiu i pogotowia w Żaganiu, a w Bydgoszczy - materace wyprodukowane przez CIECH Pianki na potrzeby szpitala polowego przygotowywanego przez miasto.

Grupa CIECH podjęła także liczne działania, aby ochronić pracowników, klientów i dostawców przed skutkami pandemii. W zakładach produkcyjnych wprowadzono dodatkowe środki bezpieczeństwa, takie jak obowiązkowy pomiar temperatury, doposażenie w płyny dezynfekujące oraz środki ochrony osobistej, uruchomiono radiowęzeł przekazujący aktualne informacje dot. zasad zachowania bezpieczeństwa. Przed bramą główną zakładów wywieszono banery informujące o obowiązujących na terenie Spółek podstawowych zasadach bezpieczeństwa, wprowadzono rozwiązania ograniczające możliwość kontaktu między pracownikami, zredukowano załogę pracującą na terenie fabryk do minimum. Zintensyfikowane zostały działania mające na celu dezynfekcję pomieszczeń, klamek czy kontaktów. Ograniczono do niezbędnego minimum delegacje służbowe i wejścia na teren zakładów osób trzecich. Przewoźnicy otrzymują jednorazowe rękawiczki i środki do dezynfekcji, a sam załadunek odbywa się według nowych, rygorystycznych zasad, z możliwie maksymalnym ograniczeniem kontaktu pracowników CIECH i kierowców dostawców oraz odbiorców firmy. Jednocześnie opracowano scenariusze działania na różne warianty rozwoju sytuacji.

wstecz