Aktualności

STUDIO AGROREWOLUCJI: Europejski Zielony Ład - co to oznacza dla polskiego rolnictwa?

Europejski Zielony Ład to ambitny program Unii Europejskiej mający na celu uczynienie naszego kontynentu neutralnym klimatycznie. Plan zawiera wiele ważnych strategii, w tym dotyczących rolnictwa – m.in. zaproponowana przez Komisję Europejską  strategia „Od pola do stołu” stawia agrobiznesowi bardzo ambitne cele. Z jednej strony produkcja rolna ma stać się bardziej zrównoważonym obszarem (rolnictwo odpowiada ona za ok. 10 proc. emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej), a z drugiej wychodzi naprzeciw oczekiwaniom konsumentów, którzy coraz częściej szukają naturalnej i nieprzetworzonej żywności.

Obejrzyj odcinek: https://www.youtube.com/watch?v=afaMVXBmuPk 

Jednocześnie nie można zapominać, że około 30 mln obywateli Unii Europejskiej nie ma dostępu do wystarczającej ilości pożywienia. Dlatego tak znaczącym elementem strategii unijnej jest kwestia żywności przystępnej cenowo. Dodatkowo w obliczu rosnącej liczby ludności na świecie i ciągłego popytu na pożywienie, nie tylko Unia, ale i producenci zastanawiają się jak rozwiązać ten problem. Strategie takie jak „Od pola do stołu” są impulsem do zmian i poszukiwań innowacyjnych sposobów na zwiększenie efektywności upraw. Uczynienie produkcji bardziej zrównoważoną i odpowiadającą na wyzwania jest niezmiernie istotne w kontekście przyszłości naszej planety i kolejnych pokoleń. Wchodzimy w ciekawy okres, w którym nowatorskie rozwiązania pomogą rolnictwu wejść na kolejny poziom rozwoju.

Jako największy w Polsce producent środków ochrony roślin uważnie obserwujemy zmiany na rynku rolniczym, ale nie poprzestajemy na tym. Mając na uwadze strategię Grupy CIECH polegającą na wspieraniu idei zrównoważonego rozwoju, CIECH Sarzyna wprowadzi na rynek innowacyjny środek ochrony roślin, doskonale wpisujący się w założenia ambitnych planów związanych z Europejskim Zielonym Ładem. Takim rozwiązaniem jest technologia BGT („Better Glyphosate Technology”), która pozwala na obniżenie o połowę dawki substancji aktywnej (glifosatu) na hektar przy zachowaniu takiej samej skuteczności. Jest to pierwsza tak znacząca innowacja w produktach zawierających glifosat od 45 lat. Jeszcze wiosną tego roku do polskich rolników produkt trafi produkt o unikalnym połączeniu wszystkich kluczowych składników (systemu adiuwantów i innych dodatków), które nie tylko zwiększą skuteczność substancji aktywnej, ale także przyczynią się do zatrzymania jej na powierzchni roślin, stwarzając korzystne warunki do wnikania substancji aktywnej i przemieszczania jej do miejsca działania.

CIECH będzie pierwszą firmą, która wprowadzi tę technologię na rynek. Do tej pory przeprowadziliśmy liczne testy polowe zarówno w Polsce, jak i poza granicami, które potwierdziły skuteczność BGT. Bezpieczeństwo stosowania glifosatu jest potwierdzone przez ponad 800 opracowań naukowych. Pozytywną opinię wydał także Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) oraz najważniejsze światowe instytucje zajmujące się stosowaniem tego typu substancji w produkcji żywności dla ludzi. W związku z tym zaplanowaliśmy produkcję na skalę przemysłową oraz chcemy, aby jeszcze w 2021 roku preparat zadebiutował w innych krajach Europy, i liczymy, że zostanie on dobrze przyjęty przez rolników i rynek środków ochrony roślin.

Naszym zdaniem takich rewolucyjnych rozwiązań potrzebuje dziś Unia Europejska oraz światowe rolnictwo. Uważamy, że połączenie potencjału naukowego i biznesowego może być jednocześnie jedną z odpowiedzi na główne wyzwania kolejnych dekad XXI wieku. Wierzymy, że można połączyć troskę o środowisko naturalne z potrzebami nowoczesnego i zrównoważonego rolnictwa.

wstecz