Aktualności

Udany rok dla marki Halvetic, w planach dalsza ekspansja zagraniczna i wydajniejsza metoda produkcji

Innowacyjny środek ochrony roślin produkowany przez CIECH Sarzyna – Halvetic 180 SL – zanotował bardzo udany debiut rynkowy. Wprowadzony do sprzedaży wiosną 2021 roku produkt umocnił pozycję spółki w segmencie środków ochrony roślin opartych na glifosacie i ma aktualnie ok. 20 proc. udziałów w tej części rynku. Jednocześnie zwiększa się liczba krajów, w których Halvetic został już zarejestrowany – poza Polską, są to: Grecja, Portugalia, Australia i Czechy. CIECH Sarzyna, największy polski producent środków ochrony roślin, pozyskał również dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju („NCBiR”) na nowy projekt technologii wytwarzania tego innowacyjnego środka, która pozwoli na skrócenie czasu produkcji. Zakończenie prac badawczych i wdrożenie nowej metody planowane jest na 2023 rok.

Halvetic 180 SL to środek ochrony roślin przed chwastami, który powstał w oparciu o innowacyjną technologię BGT („Better Glyphosate Technology”), zarejestrowaną w Polsce przez CIECH Sarzyna w lutym ubiegłego roku. Pozwala ona na utrzymanie dotychczasowej skuteczności produktu przy obniżeniu dawki substancji aktywnej na hektar o połowę w porównaniu do istniejącego standardu rynkowego. To przełom na światowym rynku formulacji glifosatu, a jednocześnie odpowiedź Grupy CIECH na wyzwania związane z transformacją rolnictwa w kierunku bardziej zrównoważonym. Efektywność innowacyjnej technologii BGT potwierdzają liczne badania – przeprowadzone zarówno w warunkach polskich, jak i europejskich.

- Halvetic został bardzo dobrze przyjęty przez rynek, o czym świadczą zarówno sygnały od klientów, jak i twarde dane liczbowe. Aktualnie trwają procesy rejestracyjne produktu poza granicami Polski, które mamy rozpisane na kilka następnych lat. W ekspansji na rynku krajowym, a także zagranicznym, wspomóc ma nas właśnie opracowywana, nowa, bardziej wydajna technologia produkcji mówi Wojciech Babski, Prezes Zarządu CIECH Sarzyna i szef biznesu AGRO w Grupie CIECH.

Projekt, w ramach którego opracowana zostanie nowa metoda produkcji, otrzymał maksymalną liczbę punktów w konkursie organizowanym przez NCBiR. Pozyskane dofinansowanie wyniosło 6 mln zł, a wartość całego projektu to blisko 15 mln zł. Umowa na jego realizację została podpisana pod koniec września 2021 roku. Źródłem dofinansowania są środki pochodzące z Unii Europejskiej, pozyskane w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020. Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw. Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa. Zakończenie prac badawczych i rozpoczęcie produkcji nową metodą jest przewidziane na 2023 rok.

Halvetic wytwarzany jest w podkarpackiej fabryce środków ochrony roślin CIECH w Nowej Sarzynie. Jego sprzedaż na polskim rynku trwa od maja 2021 roku, a spółka wykorzystuje do niej rozległą, liczącą 1000 punktów sprzedaży, sieć dystrybucji oraz współpracę z 30 dystrybutorami.

Równolegle CIECH Sarzyna prowadzi procesy rejestracyjne w kolejnych krajach europejskich. Docelowo Halvetic, jako marka globalna CIECH, ma trafić do kilkunastu krajów Europy, Australii, a w przyszłości – także do Ameryki Północnej i Południowej. Analizy rynkowe wskazują, że wielkość rynku glifosatu w przypadku Europy to ok. 300 mln dolarów, Australii – 200 mln dolarów, a dla obu Ameryk – łącznie nawet 3 mld dolarów.

Halvetic jest herbicydem nieselektywnym w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania bardzo szerokiego spektrum jednoliściennych oraz dwuliściennych chwastów jednorocznych i wieloletnich. Dedykowany jest dla rolników ceniących szybką i trwałą skuteczność chwastobójczą, przy zachowaniu większej dbałości o środowisko. Produkt jest niezawodny w działaniu – jego skuteczność jest niezmienna nawet przy użyciu twardej wody i w warunkach wywołujących stres roślinny. Produkt skutecznie walczy z wieloma chwastami, może być stosowany po zbiorach po różnych uprawach i na ścierniskach, do przedwschodowego zwalczania chwastów w kukurydzy, w sadach oraz na terenach nieużytkowanych rolniczo.

 

Kontakt dla mediów:

Mirosław Kuk, Rzecznik Prasowy Grupy CIECH

miroslaw.kuk@ciechgroup.com, tel. +48 723 66 86 86.

Kontakt do działu sprzedaży (pomoc dla klientów):

sprzedaz.sarzyna@ciechgroup.com, tel. (17) 24 07 503.

 

CIECH Sarzyna jest jedną z kluczowych spółek Grupy CIECH. Specjalizuje się w produkcji środków ochrony roślin (AGRO) i jest ich największym polskim producentem oraz liderem sprzedaży na rynku herbicydów (środków chwastobójczych). Przewagą konkurencyjną Spółki jest m.in. jedna z najnowocześniejszych na świecie instalacji do produkcji MCPA – skutecznego i bezpiecznego środka chwastobójczego, a także 60 lat doświadczenia w produkcji środków ochrony roślin. Do najbardziej znanych znaków handlowych Spółki należą marki: CHWASTOX®, HALVETIC® 180 SL, AGROSAR® 360 SL, AZOKSAR® 250 SC, ASKALON® 125 SC, AKAPIT® 125 EC, TARCZA® ŁAN EXTRA 250 EW oraz WINDSAR 250 EC. Firma, poza kluczowymi krajami europejskimi, obsługuje także rynki w Ameryce Północnej i Południowej, Azji, Afryce i Australii. Jej produkty trafiają do ponad 50 krajów całego świata.

Więcej informacji znajduje się na stronie https://ciechagro.pl/pl.

CIECH to międzynarodowa, rozwijająca się grupa chemiczna z silną pozycją na rynkach globalnych. Jest drugim producentem sody kalcynowanej i oczyszczonej w Unii Europejskiej, największym producentem soli warzonej w Polsce, największym dostawcą krzemianów sodu w Europie, największym polskim producentem środków ochrony roślin oraz wiodącym w Polsce producentem pianek poliuretanowych. Posiada fabryki w Polsce, Niemczech i Rumunii oraz zatrudnia ponad 3 tysiące osób w całej UE.

Od 2005 roku spółka CIECH S.A. notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a od 2016 roku, równocześnie, na jednej z największych giełd w Europie - Börse Frankfurt. Rozwój Grupy wspiera inwestor strategiczny – Kulczyk Investments.

Jako jeden z największych polskich eksporterów, CIECH wysyła swoje towary na niemal wszystkie kontynenty. Powstają z nich artykuły niezbędne w codziennym życiu milionów ludzi na całym świecie, dlatego Grupa jest ważnym elementem wielu gałęzi gospodarki – budownictwa, motoryzacji, rolnictwa, przemysłu chemicznego, spożywczego czy farmaceutycznego.

CIECH łączy nowoczesne podejście do biznesu z dbałością o zrównoważony rozwój. Od 2020 roku jest członkiem United Nations Global Compact – największej na świecie inicjatywy skupiającej przedsiębiorstwa odpowiedzialne społecznie, środowiskowo i ekonomicznie.

Więcej informacji o Grupie CIECH można znaleźć na stronach www.ciechgroup.com oraz www.ciechdlagospodarki.pl.

wstecz