Aktualności

Zaprawy nasienne z substancją aktywną tiuram
w sprzedaży tylko do 30 lipca

Na podstawie decyzji Nr R – 39/2018u Ministerstwa i Rozwoju Wsi z dnia 15. Listopada 2018 r. dotyczącej nieodnowienia zatwierdzenia substancji czynnej tiuram oraz zakazu używania i sprzedaży nasion zaprawionych środkami ochrony roślin zawierających tiuram informujemy o ważnych terminach w związku z obrotem i stosowaniem poniższych produktów. Zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin Sarox T 500 FS, Sarfun Duo 515 FS, Zaprawa Proszkowa Sarox 75 WS oraz wprowadzanie do obrotu nasion zaprawionych wyżej wymienionym preparatem w następujący sposób:

  • środek ochrony roślin Sarox T 500 FS, Sarfun Duo 515 FS, Zaprawa Proszkowa Sarox 75 WS wprowadzony do obrotu do dnia 31 stycznia 2019r. może być sprzedawany i dystrybuowany do dnia 30 lipca 2019 r.
  • środek ochrony roślin Sarox T 500 FS, Sarfun Duo 515 FS, Zaprawa Proszkowa Sarox 75 WS wprowadzony do obrotu do dnia 31 stycznia 2019r. może być stosowany, przechowywany, unieszkodliwiony do dnia 30 stycznia 2020 r.
  • nasiona zaprawione środkiem ochrony roślin Sarox T 500 FS, Sarfun Duo 515 FS, Zaprawa Proszkowa Sarox 75 WS wprowadzonym do obrotu do dnia 31 stycznia 2019 r., nie mogą być używane (wysiane) i wprowadzane do obrotu po dniu 31 stycznia 2020 r.

Decyzja Ministerstwa i Rozwoju Wsi została podjęta na podstawie art. 4 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/1500 z dnia 9 października 2018 r. w sprawie nieodnowienia zatwierdzenia substancji czynnej tiuram oraz zakazu używania i sprzedaży nasion zaprawionych środkami ochrony roślin zawierających tiuram, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011.

wstecz