Atlas chwastów

Skuteczna ochrona upraw rozpoczyna się od właściwego rozpoznania agrofagów. Zobacz opisy i galerię zdjęć chwastów najczęściej występujących w uprawach rolniczych i zaplanuj najlepszą ochronę dla Twoich plonów.

Babka Lancetowata (Plantago Lanceolata)

Należy do chwastów trwałych i wieloletnich. Wyka ptasia wschodzi wiosną. Jej obszarami występowania są przede wszystkim uprawy zbóż oraz roślin strączkowych. Największe zagrożenie stanowi presja punktowa. Może poważnie utrudnić dojrzewanie roślin oraz ich skuteczny zbiór. W przypadku roślin uprawnych stopień presji nie jest znaczący. Roślina ma rozbudowaną strukturę korzeni, a łodygi płożą się po ziemi i mogą oplatać inne gatunki. Dobrze rozwija się w glebach gliniastych i próchnicznych z dużą przepuszczalnością.

Wyka ptasia zakwita pomiędzy czerwcem a wrześniem. Występowanie jest największe w przypadku roślin okopowych, a także zbóż ozimych. Zwalczanie metodami mechanicznymi wykazuje dość wysoką skuteczność, dlatego użycie środków chemicznych jest dopuszczalne jedynie w ostateczności. Ewentualny oprysk musi być dostosowany do rodzaju uprawy i musi zawierać specyficzne herbicydy o raczej łagodniejszym oddziaływaniu.

StosowanieZwalczanie
Boiska, pola golfowe, trawniki Chwastox Trio 540 SL
Tereny ruderalne, nieużytki Agrosar 360 SL
Ścierniska Agrosar 360 SL
Rzepak ozimy Agrosar 360 SL
Pszenica ozima Agrosar 360 SL, Chwastox Trio 540 SL
Żyto Chwastox Trio 540 SL
Pszenżyto ozime Chwastox Trio 540 SL
Jęczmień jary Chwastox Trio 540 SL
Owies Chwastox Trio 540 SL

Potrzebujesz
porady specjalisty?

Skontaktuj się z nami

Tel. 515 078 882

X

Przełom na każdym polu