EN

BABKA ZWYCZAJNA

Występowanie głównie na łąkach i pastwiskach. Babka zwyczajna jest wieloletnią rośliną w formie rozety. Znana również jako babka pospolita i babka wielka. Wykazuje sporą konkurencyjność względem innych gatunków. Sporadycznie spotykana na polach uprawnych, głównie w uprawach szerokorzędowych i po wdrożeniu uproszczeń w uprawie roli. Dobrze czuje się w glebach bogatych w azot oraz na stanowiskach wilgotnych. Zaliczana do chwastów o niskiej szkodliwości dla plonu. Kwitnie pomiędzy czerwcem a początkiem października. W zależności od typu gleby, na której wyrasta, osiąga wysokość od 5 do około 30 centymetrów.

Babka zwyczajna jest chwastem trudnym w zwalczaniu z uwagi na duże tempo rozwoju i dynamiczne rozprzestrzenianie się nawet w warunkach temu niesprzyjających. Oznacza to, że oprysk z użyciem herbicydu musi być przeprowadzony z rozmachem i koniecznie z zastosowaniem środków o skoncentrowanym działaniu.

 

 

 

Stosowanie Zwalczanie
Boiska, pola golfowe, trawniki Chwastox Trio 540 SL
Tereny ruderalne, nieużytki Agrosar 360 SL
Ścierniska Agrosar 360 SL
Rzepak ozimy Agrosar 360 SL
Pszenica ozima Agrosar 360 SL, Chwastox Trio 540 SL
Rzepak ozimy Agrosar 360 SL
Pszenica ozima Agrosar 360 SL
Pszenżyto ozime Chwastox Trio 540 SL
Żyto Chwastox Trio 540 SL
Jęczmień jary Chwastox Trio 540 SL
Owies Chwastox Trio 540 SL

 

Stosowanie/Zwalczanie