Atlas chwastów

Skuteczna ochrona upraw rozpoczyna się od właściwego rozpoznania agrofagów. Zobacz opisy i galerię zdjęć chwastów najczęściej występujących w uprawach rolniczych i zaplanuj najlepszą ochronę dla Twoich plonów.

Bodziszek drobny (GERANIUM PUSILLUM)

Do grupy dobrze zimujących chwastów należy bodziszek drobny. To roślina jednoroczna i jara. Zalicza się do grona chwastów pospolitych i występuje w licznych uprawach rolniczych – zarówno wąsko-, jak i szerokorzędowych. Wykazuje raczej niski wskaźnik uciążliwości z racji szerokiego spektrum skutecznie eliminujących go preparatów. Wschodzi od jesieni aż do późnej wiosny. Jego rozwojowi sprzyjają gleby zasobne w azot. Wyrasta dość powszechnie na stanowiskach ruderalnych, a także poboczach i miedzach. Często sąsiaduje z takimi gatunkami roślin uprawnych jak len, buraki czy kukurydza. Zakwita pomiędzy majem a październikiem.

Bodziszek drobny najlepiej zacząć zwalczać w momencie, gdy nie rozwinął się zbyt dobrze na uprawianym terenie. Jego kolejne wschody i rozrost sukcesywnie pozbawiają rośliny pożądanych składników odżywczych zawartych w glebie. Oprysk należy dostosować do charakteru danej uprawy.

StosowanieZwalczanie
Boiska, pola golfowe, trawniki Chwastox Nowy Trio 540 SL
Tereny ruderalne, nieużytki Agrosar 360 SL
Ścierniska Agrosar 360 SL
Pszenica ozima Chwastox Nowy Trio 540 SL
Pszenżyto ozime Chwastox Nowy Trio 540 SL
Żyto Chwastox  Nowy Trio 540 SL
Owies Chwastox  Nowy Trio 540 SL
Jęczmień jary Chwastox Nowy Trio 540 SL