Atlas chwastów

Skuteczna ochrona upraw rozpoczyna się od właściwego rozpoznania agrofagów. Zobacz opisy i galerię zdjęć chwastów najczęściej występujących w uprawach rolniczych i zaplanuj najlepszą ochronę dla Twoich plonów.

Dymnica pospolita (FUMARIA OFFICINALIS)

Jednorocznym i jarym chwastem jest dymnica pospolita. Jej pierwsze wschody da się odnotować jesienią, ale roślina nie wykazuje tendencji do zimowania. Raczej nie jest zaliczana do chwastów uciążliwych, jednak w sprzyjających dla siebie warunkach może wywierać znaczną presję i, co za tym idzie, obniżać plony w sposób zauważalny. Wiosenne wschody dymnicy zachwaszczają uprawy do zbiorów. Najlepiej rośnie na stanowiskach o dużej wilgotności i zasobnych w składniki odżywcze glebach. Częste występowanie notuje się w roślinach okopowych, ale nie tylko.

Dymnica pospolita może być obecna również wśród roślin motylkowych, w uprawach kukurydzy oraz w zbożach. Jeśli na większą skalę rozwija się w paszach, jest w stanie obniżyć ich jakość, dlatego hodowcy zwierząt gospodarskich powinni zwrócić na jej aktywność uwagę. Zwalczanie wykonuje się poprzez oprysk właściwie dobranym herbicydem, dostosowanym także do rodzaju uprawy.

StosowanieZwalczanie
Zboża Chwastox Extra 300 SL, Chwastox MP 600 SL, 
Chwastox 750 SL, Faworyt 300 SL
Burak cukrowy Faworyt 300 SL
Rzepak ozimy