Atlas chwastów

Skuteczna ochrona upraw rozpoczyna się od właściwego rozpoznania agrofagów. Zobacz opisy i galerię zdjęć chwastów najczęściej występujących w uprawach rolniczych i zaplanuj najlepszą ochronę dla Twoich plonów.

Iglica pospolita (Erodium cicutarium)

Wśród popularnych w Polsce chwastów iglica pospolita zajmuje istotne miejsce. Jest rośliną jednoroczną, jarą. Dobrze zimuje. Przynależy do rodziny bodziszkowatych. Najczęściej spotykana w uprawach polnych warzyw, wśród roślin okopowych oraz w kukurydzy. Zauważalna również na terenach przydrożnych, w obszarze nieużytków, w miedzach, a także w sadach owocowych. Pojawia się także w zbożach. Rozwija się bardzo dobrze w glebach piaszczystych i gliniastych o niskim wskaźniku pH. W polskich warunkach spotykana w największym stopniu na terenach nizinnych. Stanowi duże zagrożenie dla siewek roślin uprawnych, ponieważ ma duże zapotrzebowanie na składniki odżywcze gleby.

Iglica pospolita wyrasta do 50 cm wysokości. Kwiaty barwy różowej, białej lub liliowej. Jak sygnalizowano na początku, nasiona potrafią przetrwać w temperaturach poniżej zera – jedna sztuka jest zdolna wydać do 600 nasion. Oprysk standardowo wykorzystywanymi herbicydami zazwyczaj okazuje się skuteczny.