EN

PRZETACZNIK PERSKI (VERONICA PERSICA)

Należy do grupy chwastów jednorocznych. Przetacznik perski może występować w wariancie jarym lub ozimym, świetnie radzi sobie w niskich temperaturach. Stanowi powszechny chwast w uprawach łanowych lub szerokorzędowych. Aktywny w zasadzie w całym okresie wegetacji, kiełkuje na dużą skalę z rośliną uprawną, a także po zakończeniu uprawy pożniwnej. Typowe stanowiska to gleby o gliniastej i piaszczystej strukturze, bogate w wartości odżywcze. Łodygi rośliny osiągają wysokość od 10 do 50 cm, mogą się wznosić lub płożyć po ziemi. Możliwe jest ukorzenienie.

Przetacznik perski ma kwiaty w kolorze niebieskim, widoczne w kącikach liści. 10-15 sztuk na metr kwadratowy uznaje się za próg szkodliwości. Największe zagrożenie stanowi, jeśli wschodzi równolegle z roślinami uprawnymi. Ma duży apetyt na substancje pokarmowe gleby, wodę oraz promienie słońca. Oprysk herbicydami selektywnymi najczęściej pozwala pozbyć się szkodnika.

Stosowanie/Zwalczanie