Atlas chwastów

Skuteczna ochrona upraw rozpoczyna się od właściwego rozpoznania agrofagów. Zobacz opisy i galerię zdjęć chwastów najczęściej występujących w uprawach rolniczych i zaplanuj najlepszą ochronę dla Twoich plonów.

Przytulia czepna (GALIUM APARINE)

Typowe występowanie notuje się w przypadku zbóż, upraw rzepaku, a także wśród roślin okopowych. Przytulia czepna jest jednoroczną, jarą bądź ozimą rośliną o tendencji do skutecznego zimowania. To chwast dość typowy w przypadku polskiego ekosystemu. Jeśli nie zostaną podjęte odpowiednie kroki zmierzające do zwalczenia szkodnika lub gdy będą one niewłaściwie, może to prowadzić do poważnych konsekwencji. Najważniejszą z nich jest zbyt intensywne zagęszczenie łanu, co prowadzi do wylegania i finalnie utrudnia zbiór. Chwast ten preferuje ciężkie i wilgotne gleby o dużej zawartości azotu.

Wedle prowadzonych obserwacji, przytulia czepna może osiągnąć wysokość nawet do dwóch metrów. Nazwa rośliny nie jest przypadkowa, ponieważ może się ona przyczepiać do sąsiadujących z nią okazów. Standardowy próg szkodliwości przyjęty dla tego gatunku to 2-5 sztuk na metr kwadratowy. Najlepsze skutki przynosi zwalczanie we wczesnych fazach rozwoju chwastu, tak aby rośliny uprawne ucierpiały jak najmniej. Oprysk za pomocą preparatów chemicznych jest zwykle efektywny.

StosowanieZwalczanie
Zboża Aloksypyr 250 EC, Ambasador 75 WG, Chwastox D 179 SL,
Saroksypyr 250