EN

ROGOWNICA POSPOLITA (CERASTIUM HOLOSTEOIDES)

Jest chwastem, wieloletnim bądź dwuletnim. Zaliczana do rodziny roślin goździkowatych. Rogownica pospolita w zasadzie nie jest spotykana w uprawach polowych. Rozwija się jednak dobrze na terenie trwałych użytków zielonych, na ugorach oraz poboczach dróg. Czuje się doskonale w glebach o gliniastej strukturze oraz dużym wskaźniku wilgotności. Ponadto lubi, gdy ziemia jest zasobna w składniki odżywcze. Maksymalna wysokość pojedynczego egzemplarza to mniej więcej 40 centymetrów. Zakwita najintensywniej pomiędzy majem a listopadem. Kwiaty mają kolor biały i niewielkie rozmiary.

Rogownica pospolita ma łodygę pokrytą delikatnymi włoskami, która czasami przybiera czerwone zabarwienie. Gdy dojdzie do sytuacji znacznego zachwaszczenia roślin pożądanych, pozbycie się intruza może nastręczyć trudności. Wówczas oprysk za pomocą adekwatnie dobranego środka chwastobójczego okazuje się jedynym rozsądnym rozwiązaniem.

Stosowanie Zwalczanie
Boiska, pola golfowe, trawniki Chwastox Nowy Trio 360 SL
Tereny ruderalne, nieużytki Agrosar 360 SL
Ścierniska

Stosowanie/Zwalczanie