Atlas chwastów

Skuteczna ochrona upraw rozpoczyna się od właściwego rozpoznania agrofagów. Zobacz opisy i galerię zdjęć chwastów najczęściej występujących w uprawach rolniczych i zaplanuj najlepszą ochronę dla Twoich plonów.

Stulisz lekarski (SISYMBRIUM OFFICINALE)

Wśród spotykanych gatunków chwastów stulisz lekarski zalicza się do najbardziej niebezpiecznych, aczkolwiek niekoniecznie pod kątem ekspansji. Nie jest on bowiem chwastem o dużej skali rozwoju. Zagrożenia, jakie się z nim wiążą, wynikają z zawartości silnie trujących, toksycznych substancji, które przeniknąwszy na przykład do mąki mogą skutkować poważnymi zatruciami zarówno u zwierząt, jak też u ludzi. Zjedzenie pieczywa wyprodukowanego z zanieczyszczonej stuliszem mąki to typowy przykład takiej sytuacji, więc rolnicy trudniący się uprawą zbóż powinni zachować czujność. Regularna kontrola upraw pod kątem obecności stulisza powinna stanowić dobry nawyk.

Z uwagi na stosunkowo rzadkie występowanie, najczęściej stulisz lekarski obywa się bez konieczności użycia herbicydu. Gdy jednak jest to niezbędne, oprysk powinien odbyć się w dzień bezdeszczowy i najlepiej z zastosowaniem środka zawierającego glifosat.