Atlas chwastów

Skuteczna ochrona upraw rozpoczyna się od właściwego rozpoznania agrofagów. Zobacz opisy i galerię zdjęć chwastów najczęściej występujących w uprawach rolniczych i zaplanuj najlepszą ochronę dla Twoich plonów.

Wiechlina roczna (POA ANNUA)

Zalicza się do chwastów najbardziej pospolitych. Wiechlina roczna jest rośliną jarą, dobrze zimuje i, jak wskazuje nazwa, należy do roślin jednorocznych. Rozwija się dość intensywnie w całym okresie wegetacyjnym, do kilku pokoleń w ciągu roku. Namnażanie się przebiega w szybkim tempie, przez co roślina zajmuje coraz większy obszar. Występowanie notowane zasadniczo we wszystkich uprawach, choć częściej wśród roślin sadzonych w szerokie rzędy (rośliny okopowe i kukurydza). Wiechlinę można spotkać również na stanowiskach ruderalnych, terenach przydrożnych i użytkach trwałych.

Zdarza się, że wiechlina roczna jest żywicielem mączniaka prawdziwego zbóż i traw, będącego znanym w rolnictwie szkodnikiem. Preferuje ziemię żyzną o umiarkowanej wilgotności, ale jest w tym względzie uniwersalna. Niska jest skuteczność zwalczania mechanicznego z uwagi na duże tempo odrastania. Stąd zaleca się oprysk w okresie liścienia, ponieważ wówczas efektywność jest najwyższa.