Atlas chwastów

Skuteczna ochrona upraw rozpoczyna się od właściwego rozpoznania agrofagów. Zobacz opisy i galerię zdjęć chwastów najczęściej występujących w uprawach rolniczych i zaplanuj najlepszą ochronę dla Twoich plonów.

Włośnica zielona (SETARIA VIRIDIS)

Przykład rośliny jednorocznej. Włośnica zielona jest chwastem jarym, nie wykazuje tendencji do zimowania. Lubi wysokie temperatury i wschodzi dość późno. Największa skala występowania notowana wśród roślin okopowych oraz kukurydzy. Stosunkowo rzadko pojawia się w zbożach. Najczęściej zachwaszcza w sposób wtórny. Uwagę przykuwa wizualna strona rośliny. Posiada kwiaty w formie podłużnej wiechy o kształcie kłosa, więc na pierwszy rzut oka może być mylona z dzikim samosiewem jakiegoś zboża. Rozwojowi sprzyjają gleby o znacznej wilgotności i żyzności – zarówno gliniaste, jak i piaszczyste.

Włośnica zielona należy do chwastów bardzo inwazyjnych o dużej ekspansywności. Pojedynczy egzemplarz może wytworzyć nawet 7 tysięcy nasion. Oznacza to, że w sprzyjających warunkach zachwaszczenie może przybierać dużą skalę i poważnie zagrozić plonom. W takich warunkach niezbędny jest oprysk za pomocą odpowiednio dobranego herbicydu.