Chwastox

Dlaczego Rolnicy wybierają CHWASTOX

  • Najpopularniejsza marka herbicydów zbożowych w Polsce
  • Szybko i skutecznie zwalczają chwasty
  • Mają wygodną formę użytkowania
  • Szeroka gama produktów pozwala na właściwy dobór odpowiedniego rozwiązania do typu zachwaszczenia uprawy
  • Sprawdzone, polskie produkty

Jak wybrać odpowiedni CHWASTOX®?

CHWASTOX Extra® 300 SL

CHWASTOX Turbo® 340 SL

CHWASTOX® Nowy Trio 390 SL

CHWASTOX® Complex 260 EW

CHWASTOX® 750 SL

CHWASTOX D® 179 SL

Dobry partner
do mieszanin opryskowych

Zawsze i wszędzie skuteczny

Potrójna moc działania

Specjalista w zwalczaniu trudnych chwastów

Najwyższa koncentracja

Łatwość dawkowania

Zalety produktu

Uniwersalny – rejestracja
w głównych gatunkach zbóż.

Niezastąpiony – ogranicza występowanie podstawowych gatunków chwastów.

Pewny – rozszerza i wzmacnia efekt chwastobójczy w mieszani- nach opryskowych.

Solidny – zwalcza szerokie spektrum chwastów dwuliściennych.

Momentalny – szybki efekt chwastobójczy.

Elastyczny – możliwość stosowania w szerokim zakresie upraw.

Wszechstronny – możliwość stoso- wania w szerokim zakresie upraw.

Dokładny – wysoka skuteczność
w zwalczaniu szerokiego spektrum chwastów.

Przydatny – ważny element w stra- tegii przeciwdziałania odporności chwastów.

Wygodny – zwalcza szerokie spektrum chwastów, bez konieczności sporządzania wieloskładnikowych mieszanin opryskowych.

Elastyczny – daje możliwość wykonania zabiegu w optymalnych warunkach pogodowych dzięki szerokiemu zakresowi faz stosowania.

Kompleksowy – niszczy zarówno cześć nadziemną, jak i podziemną chwastów – działa systemicznie na chwasty.

Wygodny – może być stosowany w niskiej dawce.

Wysoce skuteczny – zwalcza szerokie spektrum chwastów.

Niezawodny – brak uodpornień chwastów na długotrwałe stosowanie produktów.

Solidny – zwalcza szerokie spektrum chwastów.

Momentalny – szybki efekt chwastobójczy. Elastyczny – możliwość stosowania

w szerokim zakresie upraw.

Przeznaczenie

Dla rolników, którzy chcą szybko i ekonomicznie zwalczyć powszechnie występujące chwasty w zbożach, CHWASTOX Extra® jest pierwszym rozwiązaniem.

Dla rolników ceniących zwalczenie bardzo szerokiego spektrum chwastów dwuliściennych o dużym wpływie na potencjał plo- notwórczy uprawy, w tym najbar- dziej uciążliwych: chaber bławatek, mak polny, przytulia czepna.

Dla rolników oczekujących wielofunkcyjności – pewnej
i skutecznej ochrony herbicydowej w szerokim zakresie upraw.

Dla rolników oczekujących szerokiego okna aplikacji i przedziału dawkowania dającego możliwość elastycznego zastosowania produktu niezależnie od fazy rozwojowej rośliny uprawnej i stanu zachwaszczenia plantacji.

Dla rolników ceniących wysoką skuteczność produktu w niskiej dawce. Uniwersalny komponent do tworzenia własnych programów ochrony.

Dla rolników, którzy cenią możliwość

precyzyjnego odmierzenia dawki na małe obszary stosowania. Szeroki zakres zwalczanych chwastów we wszystkich znaczących gatunkach zbóż.

Zakres upraw

Pszenica jara, jęczmień jary, pszen- żyto jare, owies, pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto, sady jabłoniowe

Pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto, jęczmień ozimy, jęczmień jary, pszenica jara, pszenżyto jare, owies

Jęczmień ozimy, pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto, pszenżyto jare, jęczmień jary, pszenica jara, owies, trawniki, boiska sportowe, pola golfowe

Pszenica ozima, trawniki, boiska sportowe, pola golfowe

Jęczmień ozimy, pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto, pszenżyto jare, jęczmień jary, sady jabłoniowe

Pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, żyto, jęczmień jary, pszenica jara, owies

Fazy stosowania w zbożach

21-29

21-29

21-29

21-32

21-29

21-29

Zawartość substancji aktywnych

MCPA – 300 g/l

MCPA – 300 g/l Dikamba – 40 g/l

MCPA – 200 g/l Mekoprop-P – 150 g/l
Dikamba – 40 g/l

MCPA – 200 g/l Fluroksypyr – 40 g/l
Chlopyralid – 20 g/l

MCPA – 750 g/l

MCPA – 161 g/l
Dikamba – 17,8 g/l

Zakres zwalczanych chwastów

Efektywność stosowania solo

Skuteczność działania a koszt zabiegu

Popularność produktu

Porady

Masz pytania?

Skontaktuj się z naszym Ekspertem

515 078 882
sprzedaz.sarzyna@ciechgroup.com

Potrzebujesz
porady specjalisty?

Skontaktuj się z nami

Tel. 515 078 882