Chwastox

Prawidłowe przechowywanie środków ochrony roślin

Podstawowe zasady przechowywania środków ochrony roślin mają umocowanie prawne i zostały określone między innymi w ustawie o środach ochrony roślin i wydanych do niej rozporządzeniach oraz w normach i wymogach wzajemnej zgodności (cross compliance). Ich nieprzestrzeganie grozi sankcjami, jednak w wyniku niewłaściwego przechowywania środków ochrony roślin oprócz narażenia na kary finansowe i spowodowania narażanie środowiska na niebezpieczeństwo, możemy obniżyć również jakość samych środków ochrony roślin.

Temperatura przechowywania

Jednym z najczęściej popełnianych błędów podczas przechowywania środków ochrony roślin jest brak płynnej możliwości regulacji temperatury w pomieszczaniu, w którym się znajdują. Środki ochrony roślin to nic innego jak substancje chemiczne posiadające określone właściwości w stosunku do innych organizmów. Utrzymują je jednak w z góry przyjętym zakresie temperatur i po ich przekroczeniu mogą tracić swoje cechy użytkowe, czyli zmniejszeniu ulega skuteczność ich działania. O ile użytkownicy pamiętają o tym, żeby temperatura przechowywania nie spadała poniżej wymaganej, to już o konieczności wentylacji w okresie letnim już nie koniecznie, co może prowadzić do przegrzania środków ochrony roślin.  

Wilgotność powietrza

Zmiany wilgotności powietrza, zwłaszcza jej wzrost jest szczególnie niekorzystny dla środków ochrony roślin w formie użytkowej stałej – WP, SG, WP. Bardzo często w przypadku środków ochrony roślin w formie stałej ich opakowanie uniemożliwia powtórne szczelne zamknięcie. Przy dużej wilgotności powietrza formy stałe chłoną wodę w powietrza – zbrylają się i zwiększają swoją masę przez co trudno odważyć ich dokładną dawkę. Dotyczy do w dużej mierze przechowywania sulfynomoczników, które występują głównie w formie stałej i należ stosować je w niskich dawkach na hektar. Zjawisko higroskopijności (wiązania wody z powietrza) jest szczególnie widoczne w przypadku nawozów dolistych w formie stałej.

Opakowania

Środki ochrony roślin bezwzględnie powinny być przechowywane w oryginalnych opakowaniach z zachowaną etykietą – instrukcją stosowania.  Daje to użytkownikowi możliwość wglądu w dawkowanie i zakres upraw oraz informuje o postępowaniu w przypadku zagrożenia wynikającego z stosowania produktu. Oryginalne opakowanie w wielu przypadkach gwarantuje możliwość szczelnego zamknięcia – brak dostępu powietrza, brak ryzyka rozlania. Jednak najważniejsze jest to, że mamy 100 % pewności co znajduje się  w danym opakowaniu, w innym przypadku może dojść do rozbieżności pomiędzy rzeczywistą zawartością a tą opisaną na opakowaniu. Prawdopodobieństwo pomylenia zwiększa się wraz z ilością użytkowników korzystających z magazynu.

Przy małej ilości magazynowanych środków ochrony roślin do ich przechowywania można wykorzystać specjalistyczne skrzynie lub szafy wykonane z ognioodpornego i nienasiąkliwego materiału, przy ich dużej ilości niezbędne jest odpowiednie dostosowanie pomieszczenia.

Niezależenie od tego gdzie przechowujemy środki ochrony roślin magazyn powinien zostać prawidłowo oznakowany i z ograniczonym dostępem osób trzecich, w takim magazynie nie wolno przechowywać pasz dla zwierząt czy żywności.

wstecz