Polityka prywatności

INFORMACJE OGÓLNE

1. Niniejsza Polityka Prywatności ma na celu zapewnienie poczucia bezpieczeństwa każdemu użytkownikowi naszego serwisu www.ciechagro.pl ponieważ wasza prywatność jest dla nas bardzo ważna.

2. Funkcjonowanie naszego serwisu internetowego odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie i bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, a także z zastosowaniem powszechnie przyjętych zasad funkcjonowania serwisów internetowych, w tym w szczególności w zakresie bezpieczeństwa użytkowników serwisów internetowych i stosowanych w tym celu środków technicznych i organizacyjnych.

3. Korzystanie z naszego serwisu internetowego jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszej Polityki Prywatności.

4. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wyłącznie naszego serwisu internetowego. Nasz serwis internetowy może zawierać odnośniki do innych serwisów i stron internetowych. Zwracamy uwagę, by po przejściu do innych serwisów lub stron internetowych zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną.

5. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności przez odpowiednią jej modyfikację. Wszelkie zmiany nie będą jednak naruszały podstawowych zasad bezpieczeństwa i prywatności użytkowników naszego serwisu internetowego

6. Administratorem naszego serwisu internetowego jest  GoldenSubmarine Sp. z o.o. Sp.K.Wszelkie uwagi, spostrzeżenia lub komentarze związane z funkcjonowaniem naszego serwisu internetowego mogą być kierowane na adres mailowy info@goldensubmarine.com.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych zbieranych w naszym serwisie internetowym www.ciechagro.pl jest CIECH Sarzyna S.A., dane kontaktowe Inspektora ochrony danych: IOD@ciechgroup.com.

2. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe:
     1. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie, tj. przetworzenia danych niezbędnych do realizacji umowy lub przed jej zawarciem;
     2. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO, czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej w jednym lub większej liczbie określonych celów;
     3. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) jakim jest marketing bezpośredni usług i produktów Grupy CIECH.

3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zadane wirtualnemu asystentowi Cieszkowi na podstawie art.6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu administratora.

4. W przypadku, działań marketingowych, jeżeli udzielili Państwo oddzielnej zgody na kontakt elektroniczny lub/i telefoniczny, administrator może  kontaktować się z Państwem za pośrednictwem poczty email lub/i telefonu, w tym poprzez SMS.

5. Administrator  może przekazywać Państwa dane osobowe podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie administratora – przy czym takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy z administratorem, w ramach wymienionych powyżej celów przetwarzania i wyłącznie zgodnie z poleceniem administratora danych. Przy przetwarzaniu danych w serwisie administrator wspiera się podwykonawcami, którzy świadczą usługi w zakresie hostingu danych (przechowywania) oraz wysyłki masowej wiadomości e-mail (newslettera). Administrator może również udostępnić Państwa dane osobowe innym spółkom Grupy CIECH do wewnętrznych celów administracyjnych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit f) RODO). Dodatkowo odbiorcami Państwa danych  osobowych są: banki, operatorzy pocztowi kurierzy, audytorzy i konsultanci (w celu sprawdzenia zgodności z zewnętrznymi i wewnętrznymi wymogami), doradcy prawni.

6. Administrator będzie przechowywał Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na kanał komunikacji, albo do czasu wniesienia sprzeciwu – w zależności od tego, która z wyżej wymienionych czynności nastąpi pierwsza. Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez wysłanie email z informacją na adres: (IOD@ciechgroup.com).

7. W zakresie w jakim Państwa dane przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora – w tym w szczególności marketingu bezpośredniego, przysługuje Państwu prawo złożenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

8. Przysługuje Pani / Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych uniemożliwi kontakt z konsultantem przez wirtualnego doradcę Cieszka, subskrypcję newslettera oraz prowadzenie działań marketingowych.

Polityka cookies

Cel Polityki
Postanowienia Polityki cookies zawierają informacje i zasady dotyczące stosowania plików cookie na stronie www.ciechagro.pl, domenie internetowej CIECH Sarzyna S.A. oraz zbieranych danych, w tym danych osobowych w związku ze świadczeniem usług lub rejestracją zgłoszeń.

Dane osobowe
Pani / Pana dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu zamieszkania itp. przekazane przez wirtualnego asystenta Cieszka są podawane dobrowolnie. CIECH Sarzyna S.A. przetwarza te dane w celu zrealizowania uzasadnionego interesu administratora.

Więcej informacji na temat przetwarzania Pani / Pana danych osobowych znajduje się w Polityce Prywatności.

Czym są pliki cookie
Pliki cookie (w języku polskim: „ciasteczka”) to małe pliki tekstowe, które są tworzone przez przeglądarkę internetową w sposób automatyczny, podczas odwiedzin na stronie WWW.

Informacje zawarte w konkretnym pliku cookie są odczytywane tylko i wyłącznie poprzez stronę WWW, z której pochodzi dany plik. W związku z tym strona WWW nie ma dostępu do innych plików znajdujących się na Pani / Pana komputerze.

Dzięki plikom cookie, strona WWW otrzymuje informacje o tym, w jaki sposób z niej skorzystasz oraz może dostosowywać treści, które są Pani / Panu wyświetlane lub też zaoferować pomoc.

Do czego wykorzystywane są pliki cookie na stronie
Pliki cookie zbierane są m.in. dla prawidłowego działania portalu (niezbędne),  poprawy komfortu użytkownika, a także w celach statystycznych i marketingowych. Opcjonalne pliki cookie pozwalają np. na wyświetlanie spersonalizowanych reklam, które mogą odpowiadać bardziej preferencjom użytkownika.

Jak długo wykorzystujemy pliki cookie
Okres przechowywania plików cookie zależy od nich rodzaju. Wykorzystujemy dwa rodzaje plików cookie:
     • sesyjne – pozostają na Pani / Pana urządzeniu aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. Pliki te mają charakter tymczasowy, ale są niezbędne, aby niektóre funkcjonalności działały poprawnie;
     • stałe – pozostają na Pani / Pana urządzeniu przez określony czas albo do momentu ich ręcznego usunięcia. Czas ten zależy od wyboru, którego można dokonać w ustawieniach przeglądarki. Ten rodzaj cookies zezwala na przekazywanie informacji na serwer za każdym razem, gdy odwiedzasz ponownie naszą stronę.

Zarządzanie plikami cookie
Po wyrażeniu zgody na korzystanie z plików cookie nadal istnieje możliwość dostosowania swoich preferencji. W tym celu należy przejść do czarnego przycisku w lewym dolnym rogu ekranu aby otworzyć okno do zarządzania plikami cookie. Następnie klikając w „zmień swoją zgodę”, za pomocą suwaków, możliwa jest edycja wyrażonych zgód na konkretne pliki cookie.

Istnieje również możliwość usunięcia plików cookie w dowolnym momencie za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Usunięcie niezbędnych plików cookie może jednak sprawić, że portal nie będzie funkcjonował poprawnie.

Lista plików cookies

Nazwa Dostawca Czas wygaśnięcia Źrodło Kategoria