Pomoc publiczna

INNOSOR (16/02/2017)

CIECH Sarzyna S.A. realizuje projekt w ramach POIR, Poddziałanie 1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej pn.: „Opracowanie i przetestowanie w skali demonstracyjnej innowacyjnej w skali świata grupy preparatów agrochemicznych o unikalnym składzie i formulacji”.

Cel projektu: Opracowanie i przetestowanie w skali demonstracyjnej innowacyjnych w skali świata agrochemikaliów.

Planowane efekty: Uzyskanie cech i parametrów nowych preparatów stanowiących o ich przewagach konkurencyjnych nad obecnie dostępnymi rozwiązaniami na rynku (podwyższona skuteczność chwastobójcza, szersze spektrum zwalczania chwastów, bezpieczna i przyjazna forma użytkowa, mniejsza ilość zabiegów ochronnych).

Koszty kwalifikowane projektu: 36 452 634,84 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 14 581 053,94 PLN

INNOWACYJNA TECHNOLOGIA PRODUKCJI ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN (01/10/2021)

CIECH Sarzyna S.A. realizuje projekt w ramach POIR, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa pn. „Opracowanie i weryfikacja w warunkach rzeczywistych bardziej wydajnej i energooszczędnej technologii wytwarzania nowatorskiego herbicydu o zmniejszonej zawartości substancji czynnej”.

Cel projektu: Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania środka ochrony roślin w jednym reaktorze.

Planowane efekty: Niższe koszty wytwarzania oraz skrócenie czasu wytwarzania produktu.

Koszty kwalifikowane projektu: 14 194 277,50 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 6 044 108,50 PLN