Porady eksperta

Alternarioza i zaraza ziemniaka

Do głównych chorób ziemniaka należy zaliczyć alternariozę i zarazę ziemniaka, które stanowią zagrożenie dla każdej prowadzonej plantacji. W uprawie ziemniaków, w której popełniono błędy w ochronie fungicydowej straty plonu  bulw mogą przekroczyć nawet 70%, stąd też niezbędne jest przyjęcie odpowiedniej strategii w walce ze sprawcami tych chorób.

Zaraza ziemniaka

    Grzyb Phytophthora infestans atakuje wszystkie części ziemniaka: liście, łodygi oraz bulwy. Choroba ta rozwija się bardzo szybko, a jej źródłem mogą być resztki porażonych roślin z poprzedniego sezonu wegetacyjnego (np. z innego pola) lub rośliny wyrastające z porażonych bulw. Choroba bardzo łatwo rozprzestrzenia się z zainfekowanych roślin na sąsiednie zdrowe – co prowadzi do szybkiego porażania wszystkich roślin na plantacji.  Zaraza ziemniaka rozwija w warunkach bardzo dużej wilgotności powietrza spowodowanej opadami, mgłą oraz rosą przy temperaturze rzędu 12-15ᵒC, a optimum temperaturowe przypada na 15-18ᵒC.  Pierwsze objawy można zaobserwować na niżej położonych liściach  w postaci nieregularnych szarozielonych plam, które wraz z upływem czasu stają się brązowe z jasnozieloną obwódka. Na spodniej stronie liści można zaobserwować białoszary nalot.

Alternarioza

    Powodowana jest przez grzyby Alternaria solani – sprawcę suchej plamistości liści oraz Alternaria alternata – sprawcę brunatnej plamistości liści. W przeciwieństwie do zarazy ziemniaka porażenie sprawcami alternariozy zachodzi w wyższych temperaturach, a optimum przypada na około 25ᵒC przy jednoczesnej dużej wilgotności powietrza. Objawy choroby wywołanej przez  Alternaria solani widoczne są w pierwszej kolejności na starszych liściach w postaci małych plam wyraźnie oddzielonych od części niezainfekowanej liścia. W jej środku widoczne są kręgi przypominające swoim wyglądem słoje drzew. W miarę postępowania choroby plamy powiększają się i zaczynają pojawiać się na młodszych liściach.  Z kolei obecność grzyba Alternaria alternata objawia się licznymi drobnymi plamami na powierzchni blaszki liściowej i łodyg. W miejscu plam można zaobserwować z czasem nekrozy - blaszka liścia wykrusza się, co przy silnej presji może prowadzić do całkowitego zniszczenia liścia. Grzyby mogą atakować również bulwy, jednak na nich objawy są widoczne dopiero w trakcie przechowywania – szarobrunatne, wgłębne plamy.    

W celu ochrony plantacji przed sprawcami alternariozy i zarazy ziemniaka niezbędne jest przeprowadzenie kompletnej i skutecznej ochrony fugnicydowej. Decyzja o przeprowadzeniu zabiegu powinna być poparta lustracją polową lub na podstawie aktualnej sygnalizacji – takie rozwiązanie umożliwi wykorzystać działanie zapobiegawcze preparatu. Przy małej presji choroby wystarczające może być użycie preparatu Ekonom MC 72,5 WP (mankozeb i cymoksanil) w dawce 2,0 kg/ha, który działa powierzchniowo i wgłębnie. W przypadku potrzeby  powtórzenia zabiegu, produkt można stosować 3 krotnie w trakcie wegetacji. W momencie silnego nasilenia choroby i intensywnego wzrostu roślin uprawnych zaleca się zastosowanie Ekonom 72 WP/Ekonom MM 72 WP (mankozeb i metalaksyl) w dawce 2,0-2,5 kg/ha, a w przypadku silnej presji choroby zabieg należy powtórzyć. Ekonom 72 WP/Ekonom MM 72 WP  działa zarówno kontaktowo jak i układowo – substancja aktywna przemieszcza się wraz z sokami roślin zabezpieczając również nowe przyrosty przed infekcją.

wstecz