Porady eksperta

Czy już przeprowadziłeś zabieg ochrony herbicydowej?

O konieczności przeprowadzenia zabiegu herbicydowego chyba nikomu nie trzeba przypominać. Chwasty są jednym z głównych agrofagów, które znacznie ograniczają plon oraz „efekt wizualny naszej uprawy”.

Walkę z chwastami najlepiej zacząć już jesienią, Jest to najlepszym momentem do zwalczania chwastów jednoliściennych np. miotły zbożowej. Do zastosowanie jesiennego idealnie nadaje się Opal 500 SC.

Jesienne zwalczanie chwastów ogranicza występowanie chwastów jedno i dwuliściennych już od początku prowadzenia plantacji. Jednak ze względu na opóźnione siewy i niekorzystne warunki atmosferyczne nie zawsze możemy wykonać zabieg herbicydowy w tym okresie. W takiej sytuacji wszystkie chwasty musimy zwalczyć w trakcie zabiegu wiosennego.

Na naszym polu wiosną mogą pojawić się chwasty – w takiej sytuacji zalecamy lustrację i wykonanie zabiegu jednym z preparatów z rodziny Chwastox.

W przypadku silnej presji z strony chwastów dwuliściennych zalecamy wykonanie zabiegu preparatem Chwastox Trio 540 SL. Zwalcza on szerokie spektrum chwastów w tym także najbardziej uciążliwe – przytulię czepną i mak polny. Eliminacja chwastów przerastających łan zapewni również bardzo dobry „efekt wizualny” naszej plantacji, a tych rosnących w łanie ułatwi jego przesychanie i przewietrzanie.  Chwastox Trio 540 SL to nie tylko szerokie spektrum zwalczanych chwastów, ale również szybkość działania. W sprzyjających warunkach atmosferycznych efekt więdnięcia chwastów jest już widoczny po kilku dniach od zabiegu.

wstecz