Porady eksperta

Desykacja rzepaku

Czas żniw na wielu plantacjach zbliża się wielkimi krokami, w przypadku upraw rzepaku możemy powiedzieć, że „jesteśmy na ostatniej prostej” do uzyskania wysokich plonów o odpowiedniej jakości. Na plantacjach rzepaku ozimego zostało do wykonania zaledwie jeden, może dwa zabiegi.
Jednym z nich na wielu polach będzie niewątpliwie zabieg desykacji łanu. Jego przeprowadzenie jest bardzo często uzasadnione, ponieważ tylko w nielicznych przypadkach cały łan dojrzewa w jednakowym czasie. Z reguły dojrzewanie rzepaku ozimego jest bardzo nierównomierne i zróżnicowane. Wpływ na nie ma miedzy innymi znaczne zróżnicowanie glebowe pól – na „gorszych kawałkach” rzepak dojrzewa i zasycha szybciej, natomiast na „lepszych” dłużej utrzymuje zieloną barwę. Podobne przesunięcie dojrzewania można zaobserwować pomiędzy łuszczynami na pędzie głównym i pędach bocznych, głębiej umieszczonych w łanie. Na szybkość dojrzewania mają również wpływ nierówności terenu. 
W celu przyspieszenia i wyrównania szybkości dojrzewania, a tym samym wilgotności nasion zalecamy zastosowanie AGROSAR 360 SL w dawce 3,0 l/ha. 
Oprysk Agrosar 360 SL w celu dosuszenia plantacji ułatwienia zbioru powinien być wykonany w ściśle określonej dojrzałości rzepaku ozimego. W pierwszej kolejności niezbędne jest ocenienie dojrzałości łuszczyn na pędzie głównym – powinny być w 2/3 żółto-seledynowej, a nasiona się w nich w większości czerwonobrązowe. 
Zbiór kombajnowy jeżeli warunki atmosferyczne tylko pozwolą powinien być wykonany po upływie około 14-21 dni po zastosowaniu Agrosar 360 SL. 
Dodatkowym argumentem przemawiającym „za” wykonaniem zabiegu jest przyspieszenie dojrzewania niezależnie od warunków pogodowych, a w bieżącym sezonie wegetacyjnym pogoda szczególnie nie sprzyjała uprawom. W celu ograniczenia negatywnego wpływu warunków atmosferycznych na zbiór, osypywanie się nasion zalecamy stosowanie łączne produktów AGROSAR 360 SL z SARPLON. 
Dosuszenie łanu to nie jedyna korzyść z oprysku Agrosar 360 SL. Na większości plantacji rozmieszczenie roślin na powierzchni pola było nierównomierne. Zmniejszenie obsady oraz placowe wypady były spowodowane utrudnionymi wschodami lub ubytkami w okresie zimy. Miejsca pozbawione rzepaku ozimego zostały szybko opanowane przez liczne chwasty. W takiej sytuacji Agrosar 360 SL w dawce 3,0 l/ha doskonale je zwalczy i zmniejszy ryzyko wytworzenia przez nie nasion, które mogą kiełkować w kolejnych uprawach.
Preparat Agrosar 360 SL możemy również zastosować w pszenicy ozimej. Zabieg ten z jednej strony ma służyć dosuszeniu roślin i wyrównaniu dojrzewania, a z drugiej zwalczyć wszystkie rośliny niepożądane. Łan po zabiegu szybciej zasycha przez co zbiór kombajnowy może być bardziej wydajny i przeprowadzony terminowo zwłaszcza, gdy zależy nam żeby uprawa szybko została zebrana. Maksymalna dawka Agrosar 360 SL do stosowania w pszenicy ozimej to 4,0 l/ha, jednak jej wielkość powinna być ustalona na podstawie aktualnego zachwaszczenia. Zabieg najlepiej wykonać w fazie dojrzałości woskowej ziarna – z reguły 10 do 14 dni przed planowanym zbiorem.
wstecz