Porady eksperta

Jak ustalić normę wysiewu nasion

W gospodarstwach w praktyce możemy wykorzystać dwa rodzaje materiału siewnego – pierwszy materiał siewny zakupiony od producenta o określonym stopniu kwalifikacji, a co za tym idzie o znanej masie tysiąca ziaren/nasion, zdolności kiełkowania, czystości oraz bardzo często z jednoznaczną rekomendacją co do normy wysiewu.  Drugą oddzielną grupę stanowi materiał siewny własny – nie posiadający świadectwa kwalifikacji, czyli nie mający również określonych wcześniej parametrów jakościowych.

W przypadku wykorzystania własnego materiału siewnego zalecamy przeprowadzenie obserwacji i pomiarów, które umożliwią prawidłowe obliczenie normy wysiewu. Podstawowym parametrem, który musimy określić to czystość – jej wartość informuje nas jaki jest udział zanieczyszczeń (nasiona chwastów obligatoryjnych i fakultatywnych oraz roślin pasożytniczych, połówki ziaren/nasion, części roślin i inne). Partię nasion przeznaczoną do siewu należy tak przygotować, żeby czystość była zbliżona do obowiązujących norm. Wszystkie zanieczyszczenia wpływają na jakość jego zaprawiania. To właśnie na zanieczyszczenia zamiast na ziarniaki/nasiona może zostać naniesiona zaprawa nasienna. Czystość możemy sprawdzić oddzielając z określonej masy materiału siewnego zanieczyszczenia, drugim krokiem jest obliczenie ich udziału w ogólnej masie próby. Np. jeżeli odważamy 1000g a zanieczyszczenia stanowią 100g to czystość wynosi 90%.

Kolejnym niezbędnym parametrem jest obliczenie masy tysiąca ziaren/nasion – liczmy 1000 ziaren a następnie je ważymy, z racji możliwości popełnienia błędu, proponujemy wykonać kilka takich obliczeń np. można obliczać 10X100 i wynik uśrednić.

Czynnikiem wpływającym w największym stopniu na normę wysiewu obok czystości jest zdolność kiełkowania, czyli liczba ziarniaków/nasion normalnie kiełkująca w określonym czasie. Próbę taką można z powodzeniem przeprowadzić w warunkach domowych – wykładając ziarniaki/nasiona na zwilżony np. ręcznik papierowy w wyznaczonej ilości – 50 szt. – zalecamy wykonanie 4-5 takich powtórzeń, które umieszczamy w temperaturze pokojowej i w miarę potrzeb regularnie podlewamy. Po około tygodniu uzyskamy informację jaki jest udział nasion normalnie skiełkowanych - następnym krokiem jest określenie zdolności kiełkowania wyrażonej w %.

Pozostaje nam jeszcze dobór ostatniego parametru, którym jest określenie liczby ziarniaków na 1m2. Jest ona zależna od takich czynników jak rodzaj stanowiska i przedplonu oraz termin siewu, przy gorszych stanowiskach, niekorzystnych warunkach meteorologicznych i późnym siewie liczba ziarniaków/nasion powinna być wyższa. Orientacyjnie przyjmuje się  (wartości te mogą być różne dla poszczególnych odmian) dla pszenicy ozimej (300-450 szt./m2); pszenicy jarej (400-550 szt./m2), żyta (260-500 szt./m2); jęczmień ozimy (320-480 szt./m2), jęczmień jary (300-400 szt./m2)

Przykładowe obliczenia wykonano dla pszenicy ozimej o poniższych parametrach

liczba sztuk na 1m2 – 340; czystość – 90% i 100%; zdolność kiełkowania – 90,4; masa tysiąca ziaren – 43,6 g, Nw – norma wysiewu - ?

Nw=(340×43,6x100)/90,4x90=182,2 kg/ha,

Nw=(340×43,6x100)/90,4x100=164,0 kg/ha


Prawidłowo doczyszczony materiał siewny w tym przypadku pozwala zmniejszyć normę wysiewu o około 18 kg niepotrzebnego balastu.

wstecz