Porady eksperta

Jak zwalczać samosiewy zbóż w rzepaku

Na zdecydowanej większości plantacji rzepaku ozimego problem chwastów dwuliściennych został już rozwiązany jesienią przy pomocy zabiegów przedwschodowych lub powschodowych. Większość środków ochrony roślin, pomimo panujących niekorzystnych warunków atmosferycznych, działała satysfakcjonująco, w związku z czym nie ma konieczności wykonania wiosną zabiegów korekcyjnych.   Na polu pozostały nieliczne chwasty, które nie są uciążliwe w uprawie rzepaku ozimego i są poniżej progu ekonomicznej szkodliwości. Również jesienią znaczna część rolników podjęła próbę zwalczania chwastów jednoliściennych – przede wszystkim samosiewów zbóż. Dotyczy to głównie plantacji, na których presja samosiewów zbóż była bardzo silna i praktycznie uniemożliwiała prawidłowy wzrost i rozwój rzepaku zaraz po wschodach. Przy silnej konkurencji ze strony chwastów jednoliściennych rzepak nie wytwarza odpowiednio siedzącej rozety liściowej, a rośnie na wysokość. Stożek wzrostu ulega wyniesieniu i staje się szczególnie narażony na wymarznięcia przy braku okrywy śnieżnej. Nadmiernie zagęszczony łan w okresie ciepłej jesieni i zimy zdecydowanie pogarsza warunki fitosanitarne – zwiększa się presję chorób.  Drugą grupę stanowią plantatorzy, którzy na swoich polach nie wykonali jeszcze zabiegu zwalczania chwastów dwuliściennych ponieważ ich presja w okresie jesiennym nie była zbyt duża i czekali z tym zabiegiem do wiosny. W takiej sytuacji zalecamy wykonanie zabiegu środkiem Labrador 05 EC w dawce od 1,1-1,2 l/ha. Wielkość dawki powinna być ustalona na podstawie lustracji polowej, jednak ze względu na stosunkowo ciepłą jesień i zimę chwasty jednoliścienne mogły wejść w wyższe fazy rozwojowe – pamiętajmy o tym. Zabieg herbicydowy należy wykonać zaraz po rozpoczęciu wegetacji. Zachęcamy do wykonania zabiegu nawet przy niewielkiej presji samosiewów, ponieważ z czasem mogą one się krzewić i zagęszczać. Ich obecność w dalszej części sezonu wegetacyjnego może powodować gorsze przewietrzenie i wolniejsze przesychanie łanu przez w wyniku czego intensywniej rozwijać się będą choroby grzybowe. Samosiewy zbóż są najbardziej pospolitymi chwastami  jednoliściennymi zachwaszczającymi uprawy rzepaku ozimego. Labrador 05 EC zwalcza również perz zwyczajny oraz wyczyńca polnego – do walki z tymi chwastami w okresie wiosny zdecydowanie polecamy wyższą z zarejestrowanych dawek. Zabieg Labradorem 05 EC można wykonywać już gdy temperatura powietrze przekroczy 5-7ᵒC i będzie się utrzymywała przez znaczną część doby. Produkt pobierany jest przez liście chwastów jednoliściennych. Szacuje się, że w ciągu godziny po zabiegu roślina pobierze wystarczającą ilość substancji aktywnej dla zadowalającej skuteczności, jednak optymalnie, aby opady deszczu nie wystąpiły do 3 godzin po zabiegu. Początkowy efekt chwastobójczy widoczny jest po około 10 dniach, a całkowite zwalczanie chwastów jednoliściennych po około 3 tygodniach. Wysoka temperatura przyspiesza wizualny efekt zwalczania chwastów i całkowite zamieranie samosiewów widoczne jest już po 2 tygodniach. Plantacja rzepaku ozimego była dobrze prowadzona – rzepak ozimy przezimował bez znacznych strat w obsadzie pomimo braku okrywy śnieżnej. Niskie osadzenie stożka wzrostu to zasługa odpowiednio wykonanego zabiegu fungicydowego połączonego z regulacją pokroju rośliny. Jesienią presja samosiewów nie była zbyt duża, jednak ciepła jesień i zima spowodowała krzewienie pojedynczych roślin i nowe wschody. Gdy temperatura powietrza osiągnie niezbędne minimum, zostanie wykonany zabieg produktem Labrador 05 EC w dawce 1,2 l/ha.
wstecz