Porady eksperta

Jesienne zwalczanie chwastów w zbożach

Do świadomości producentów zbóż dociera fakt, że zwalczanie chwastów staje się coraz bardziej zawiłym ogniwem agrotechnicznym. Czynniki wpływające na wzrost problemów to ograniczenia w doborze substancji aktywnych, zwiększenie udziału uprawy formy ozimej zbóż, wprowadzenie na szerszą skalę uproszczeń w uprawie roli, genetyczne uodpornienia chwastów i wiele innych. Przeciwdziałanie tym zjawiskom powinno polegać na wielotorowym, detalicznym, a nawet finezyjnym podejściu do odchwaszczania.

 

Trafny wybór herbicydu oraz właściwa aplikacja są podstawą do uzyskania pożądanych efektów. By zwiększać prawdopodobieństwo sukcesu odchwaszczania, każdej premierze nowego herbicydu powinny towarzyszyć informacje serwisowe, o jak najlepszym wykorzystaniu mocnych stron produktu czy rozwiązaniu technologicznym. Herbicydy KRUM® i HUKKATA® przeznaczone są do jesiennego zwalczania chwastów we wszystkich gatunkach zbóż ozimych. Wyróżniają się wieloma cechami, które predestynują mieszaninę do wbudowania jej jako element wieloletniej strategii eliminacji zachwaszczania.

 

Dawkowanie produktów:

  • KRUM 800 (prosulfokarb 800g/l) dawka 3 l/ha – po siewie zbóż do fazy 3 liści
  • HUKKATA  500 SC (diflufenikan – 500 g/l) dawka 0,2 - 0,375 l/ha – po siewie zbóż do końca fazy krzewienia

 

KRUM® i HUKKATA® poprawiają plonowanie poprzez wczesną redukcję zachwaszczenia

 

W technologiach produkcji ziarna zbóż nastawionych na wysokie plony, najlepsza pod względem selektywności i skuteczności jest aplikacja herbicydów przed osiągnięciem fazy trzech liści rośliny uprawnej. Młoda plantacja zbożowa jest w tym czasie odporna na stresy bio i abiotyczne. Znajduje się przed fazą definiowania kłosa i jest optymalnie zaopatrzona w składniki pokarmowe, które wciąż są dostępne z ziarników. Pod względem skuteczności jest to moment, w którym herbicydy działające odglebowo osiągają najwyższą skuteczność chwastobójczą. Wyrastające pod łanem chwasty nie mają jeszcze rozwiniętego systemu korzeniowego, natomiast chwasty szybkiego jesiennego wzrostu nie mają dużej masy nadziemnej. Pozwala to herbicydom odglebowym działającym z wierzchnich warstw gleby, dotrzeć do miejsc pobierania i zachować wysoką skuteczność chwastobójczą. Wczesne usunięcie konkurencji chwastów poprawia krzewienie, wytworzenie mocniejszego systemu korzeniowego i zawiązanie bardziej rozbudowanego kłosa.

 

Podsumowując, najlepsze efekty odchwaszczania pokrywają się z rekomendowanym terminem aplikacji mieszaniny KRUM® i HUKKATA® przypadającym na fazę do trzech liści rośliny uprawnej. Nie ma konieczności oczekiwania na pełne wschody chwastów, ponieważ odglebowe działanie substancji aktywnych skutecznie chroni przed wschodami chwastów po zabiegu, natomiast rozwijająca się roślina uprawna konkuruje ze wschodzącymi siewkami.

 

Utrzymanie równowagi gatunków na polu

 

Z roku na rok kurczy się lista substancji wykorzystywanych w ochronie zbóż przed chwastami. W ostatnich kilkunastu latach jesienny dobór substancji ograniczony został przez wycofanie chociażby trifluraliny, izoproturonu czy chlorosulfuronu. Pozostałe dostępne na rynku rozwiązania nie zawsze wykazują kompletność w zwalczaniu wszystkich gatunków chwastów. Jednostronne pomijanie wybranych gatunków prowadzi do ich masowego pojawiania się na polu, następnie do problemów z ich zwalczaniem, a w konsekwencji do kompensacji i ostatecznie do odporności. W przeciwdziałaniu powstawaniu zjawiskom, pierwszym krokiem powinno być zmianowanie herbicydów. Rotacja powinna polegać na doborze herbicydów nakierowanych na zwalczanie z najwyższą skutecznością gatunków najliczniej występujących na polu.

 

Stosując mieszaninę KRUM® i HUKKATA® uzyskujemy bardzo wysoką skuteczność zwalczania miotły zbożowej, chwastów piętra niskiego i uciążliwych przytulii czepnej czy rumianku polnego.

 

O konieczności stosowania najbardziej skutecznych herbicydów zwalczających miotłę zbożową nikogo nie trzeba przekonywać. Występuje jednak duża potrzeba uświadomienia znaczenia szkodliwości niedocenianej gwiazdnicy czy jasnoty. Gatunki nie stanowią problemu, gdy pojawiają się sporadycznie. W zaawansowanych fazach rozwojowych chwasty ustępują miejsca roślinom zbożowym. Ich szkodliwość jest jednak ogromna, gdy wystąpią masowo. W pierwszych fazach rozwojowych odbywa się walka o przestrzeń życiową i światło. Obecność chwastów bardzo ogranicza krzewienie i wytwarzanie odpowiedniego systemu korzeniowego, dlatego nie wolno dopuścić do kompensacji szybko rosnących jesienią gwiazdnic, jasnot, czy masowo pojawiających się fiołków.

 

Z kolejnym gatunkiem piętra niskiego, którym jest przetacznik, wiele substancji aktywnych nie potrafi sobie poradzić. KRUM® i HUKKATA® stanowią wyjątkowe rozwiązanie w tym zakresie. Wraz ze zwiększeniem udziału plantacji z uproszczonym systemem uprawy roli, rośnie znaczenie kolejnego gatunku trudnego do zwalczenia i jednocześnie selektywnie pomijanego przez herbicydy, a mianowicie bodziszka. Gatunek ten staje się coraz bardziej uciążliwy w uprawach rzepaku. Trzeba więc powiedzieć o ograniczeniu występowania populacji w ogniwie zmianowania. Mieszanina KRUM® i HUKKATA® to doskonałe narzędzie pozwalające na ograniczenie występowania tego gatunku.

 

Jeżeli chodzi o skuteczność zwalczania poszczególnych gatunków ważne jest właściwe ustalenie dawki herbicydów. Skuteczność rozwiązań na niektóre gatunki chwastów jest wystarczająca już przy niskich dawkach, na niektóre potrzeba użyć więcej substancji.

 

Elastyczny w wyborze dawki

 

Obowiązujący aktualnie system rejestrowania środków ochrony roślin nakłada na właściciela etykiety umieszczenia na niej dawki maksymalnej produktu oraz dawki rekomendowanej. Zostawia to ogromne możliwości w ekonomicznym dostosowaniu dawki preparatu do panujących na polu warunków oraz do parametrów mieszaniny zbiornikowej. To rolnik decyduje, czy wykonuje zabieg ekonomiczny, czy inwestuje w bezpieczeństwo czystości pola w roku bieżącym i w latach przyszłych. Przy średnim poziomie zachwaszczenia oraz wczesnych fazach rozwojowych chwastów 2 litry produktu KRUM® i 0,2 litra produktu HUKKATA® może być zarekomendowane do zastosowania jako mieszanina aplikowana w dawce bazowej. Podwyższenie dawek herbicydów jest wskazane i przynosi odpowiedni skutek w wypadku wysokiej presji miotły zbożowej lub masowego pojawiania się na polu bodziszka czy przytulii.

 

Podnoszenie dawek nie jest uzasadnione ekonomicznie w wypadku zasiedlenia pola samosiewami rzepaku. Lepszą, pod względem ekonomicznym alternatywą dla wyższych dawek, jest wbudowanie w mieszaninę jesiennego herbicydu o wysokiej skuteczności zwalczania chwastów kapustowatych lub wykonanie poprawki w okresie wiosennym produktem TOSCANA® 75 WG, przy okazji wykonywania zabiegów fungicydowo-regulacyjnych. Wartym podkreślenia jest synergistyczne odziaływanie na siebie komponentów mieszaniny. Formulacja produktu KRUM® działa jak adiuwant poprawiający wnikanie produktu HUKKATA®. HUKKATA® natomiast poprawia skuteczność w zwalczaniu wrażliwych gatunków poprzez wykorzystanie innego mechanizmu działania. Podanie dwóch substancji zapewnia poszerzenie spektrum, redukcję ryzyka obniżenia skuteczności, mniejszą zależność od warunków pogodowych, wydłużone działanie chwastobójcze.

 

KRUM® i HUKKATA® podsumowanie

 

Połączenie produktów KRUM® i HUKKATA® zapewnia zwalczenie chwastów na najwyższym poziomie. Mieszanina wykazuje skuteczność nawet na formy, które opierają się innym substancjom. To wprowadzenie równowagi na polu dzięki bardzo wysokiej skuteczności zwalczania gatunków omijanych przez inne rozwiązania, jak chociażby fiołek czy przetacznik. To również niezależność od warunków pogodowych w czasie aplikacji i możliwość ekonomicznego dostosowania dawki do warunków panujących na polu. To rozwiązanie, które powinno stać się trwałym elementem strategii utrzymania chwastów w ryzach.

 

KRUM – zakres zwalczanych chwastów:

 

Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, miotła zbożowa, przetacznik, bluszczykowy, przetacznik perski, przytulia czepna.

Chwasty średniowrażliwe: fiołek polny, mak polny, rdestówka powojowata, rumianek pospolity,

wiechlina roczna.

HUKKATA – zakres zwalczanych chwastów dla dawki 0,375 l/ha

 

Chwasty wrażliwe: haber bławatek*, bodziszek drobny*, fiołek polny, miotła zbożowa*, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, mak polny*, maruna bezwonna*, przetacznik perski*, przytulia czepna, rumianek pospolity, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity

*maksymalnie do fazy liścieni

 

Atlas Chwastów znajdziesz tutaj

Sprawdź produkt Opal

wstecz