Porady eksperta

Odchwaszczanie owsa – praktyczne porady

Powierzchnia zasiewów owsa w Polsce w ostatnich latach jest na stałym poziomie i wynosi około 0,5 mln hektarów. Reprezentuje to 7% ogólnej powierzchni zasiewów i jest to znacznie mniej niż pszenicy jarej i ozimej, pszenżyta ozimego czy żyta, ale więcej niż jęczmienia jarego.

W Polsce najbardziej znana jest forma jara oplewiona, która jest bardzo dobrą paszą dla przeżuwaczy np. bydło, kozy, owce. Jednak ze względu na niski poziom plonowania jego uprawa jest mniej popularna niż wymienionych wcześniej gatunków zbóż. Ziarno owsa posiada wysoką wartość odżywczą jako składnik diety ludzi np. płatki owsiane.

Owies jest zdecydowanie jednym z najmniej wymagających gatunków zbóż pod kątem agrotechniki, jednak nie może być ona zbagatelizowana. W uprawie owsa praktycy do minimum ograniczają liczbę zabiegów środkami ochrony roślin i decydują się  często tylko na jeden zabieg herbicydowy.

Owies z racji szybkiego wzrostu i silnie zagęszczonego łanu jest silnie konkurencyjny w stosunku do chwastów „zagłuszając” ich wzrost. Do głównych chwastów, które możemy znaleźć w łanie owsa to chwasty ciepłolubne dwuliścienne (szarłat szorstki, żółtlica wielokwiatowa) oraz chwasty jednoliścienne głównie prosowate (chwastnica jednostronna, włośnica sina, włośnica zielona) oraz często perz właściwy. Dużym problemem występującym lokalnie jest zachwaszczenie owsem głuchym, dla którego nie ma zarejestrowanego herbicydu selektywnego. Presja chwastów jest silnie zróżnicowana i w dużej mierze zależy od miejsca owsa w płodozmianie oraz kultury rolnej w gospodarstwie.

Eliminacja chwastów może być wymagająca, stąd też niezbędne jest wcześniejsze przeprowadzenie lustracji polowej w celu doboru odpowiedniego herbicydu w zależności od presji chwastów. Idealne narzędzie, dostosowane do składu gatunkowego chwastów można znaleźć w rodzinie herbicydów CHWASTOX. Co ważne w ofercie produktowej znajdują się produkty wieloskładnikowe zwalczające szerokie spektrum chwastów dwuliściennych bez konieczności sporządzania „tank mix”, które można zastosować również w innych gatunkach zbóż.

Na owies stosuj Chwastox® Nowy Trio  w dawce 1,5 l na od początku do końca fazy krzewienia.

wstecz