Porady eksperta

Oprysk przeciw chwastom w rzepaku ozimym

Powoli mają się ku końcowi wydłużone z racji niestabilnych i wyjątkowo niekorzystnych warunków pogodowych zbiory rzepaku w kraju. Szacowanie plonów to tylko jedno z nielicznych zadań, przed którymi stoją aktualnie rolnicy.

Z racji bardzo długiego okresu wegetacji rzepaku, trwającego ok. 11 miesięcy, roślina ta wymaga profesjonalnego podejścia  w kwestii agrotechniki od momentu siewu do zbioru. Zabiegi uprawowe, wybór odpowiedniej odmiany, nawożenie i siew w optymalnym terminie to tylko kilka z najważniejszych prac do wykonania w najbliższym czasie. Prawidłowe prowadzenie plantacji rzepaku wiążę się ze skutecznym zwalczaniem chwastów w tym także samosiewów roślin uprawnych, które w początkowym okresie rozwoju roślin stanowią silną konkurencję o wodę, światło i składniki pokarmowe. Niezwalczone chwasty przyczyniają się do nadmiernego wydłużaniu pędu i wyciągnięcia szyjki korzeniowej nad glebę, co może prowadzić do większej podatności na  wymarzanie i wypadanie rzepaku zimą. Z tego też względu jesienne zwalczanie rzepaku należy przyjąć jako zabieg podstawowy, uzależniony od spodziewanego lub aktualnego zachwaszczenia, warunków pogodowych, kosztów zabiegu oraz indywidualnej decyzji plantatora.

W przypadku ochrony herbicydowej rzepaku w praktyce stosowane są zabiegi doglebowe przed wschodami rośliny uprawnej lub nalistne po wschodach chwastów i rzepaku. Najpopularniejszą substancją aktywną wykorzystywaną do ochrony przedwschodowej rzepaku jest chlomazon, wchodzący w skład preparatu Szabla 480 EC. Zastosowany do 3 dni po siewie w dawce 0,25 l/ha skutecznie zwalcza bardzo konkurencyjną dla wschodzących roślin rzepaku przytulię czepną oraz dodatkowo takie gatunki chwastów jak: gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, przetacznik perski czy tasznik pospolity.

W celu rozszerzenia spektrum zwalczanych chwastów, np. o szczególnie niebezpieczne gatunki z rodziny rumianowatych, chlomazon można zastosować łącznie z metazachlorem 500 SC.

wstecz