Porady eksperta

Sklejanie łuszczyn rzepaku

Rzepak ozimy, jak i jary są bardzo wrażliwe na samo osypywanie się nasion. Wynika to przede wszystkim z ich cech morfologicznych – łuszczyna jest zaprogramowana genetycznie na pękanie w końcowym okresie dojrzewania. Straty nasion rzepaku związane bezpośrednio z pękaniem łuszczyn szacowane są zwykle pomiędzy 5-10%, a w przypadku przedłużających się zbiorów odsetek ten sukcesywnie się zwiększa.

Występujące przemiennie deszcz i susza przyspiesza fizjologiczne pękanie łuszczyn rzepaku – podczas deszczu łuszczyny gromadzą wodę (nabrzmiewają), a pod wpływem wysokiej temperatury szybko oddają wodę i kurczą się. Zjawisko to powoduje wzmożone pękanie łuszczyn i osypywanie nasion rzepaku, w takiej sytuacji możemy spodziewać się znacznie większych strat plonu, które w skrajnie trudnych warunkach pogodowych mogą przekroczyć 30%.
W celu zminimalizowania negatywnego wpływu warunków pogodowych na plon nasion rzepaku zalecamy wykonanie zabiegu z użyciem produktu SARPLON w dawce 1,0 l/ha.
Produkt ten na powierzchni łuszczyny wytworzy przeźroczystą półprzepuszczalną błonę, która utrzyma zamkniętą łuszczynę niezależnie od warunków pogodowych. Jednocześnie zapewni łatwe odparowywanie wody z łuszczyny i nasion rzepaku, a ograniczy pobieranie wody z powietrza przez co ich dojrzewanie nie będzie zakłócone. 
Zabezpieczone w ten sposób rośliny nie będą narażone na „kaprysy pogody” i plon rzepaku na samym finiszu zostanie uratowany. SARPLON może być stosowany łącznie z produktem AGROSAR 360 SL w mieszaninie opryskowej – co jest niewątpliwym ułatwieniem i nie wymaga kolejnych wjazdów w łan rzepaku. Zabieg zalecany jest około 2-3 tygodni przed planowanym zbiorem, kiedy łuszczyny zaczynają żółknąć, ale są jeszcze elastyczne.
Stosowanie produktu SARPLON nie jest wyłącznie ograniczone do rzepaku ozimego i jarego. Może być on wykorzystywany z powodzeniem do zabezpieczenia upraw roślin strączkowych przed niekontrolowanym pękaniem strąków pod wpływem zmiennych warunków atmosferycznych. Zabieg SARPLON w dawce 1,0 l/ha może być wykonany samodzielnie lub w mieszaninie opryskowej z dowolnie wybranym produktem do desykacji. Oprysk zalecamy wykonać w momencie, w którym strąki tracą zielony kolor, w praktyce jest to ok. 14-21 dni przed zbiorem.
SARPLON w dawce 1,0 l/ha zabezpiecza też rośliny zbożowe przed porastaniem w warunkach przedłużającej się znacznej wilgotności powietrza, która uniemożliwia terminowe przeprowadzenie zbiorów.  Zabieg należy wykonać w momencie wystąpienia niekorzystnych warunków do zbioru w fazie dojrzałości pełnej ziarna.
wstecz

Nowości

X