Porady eksperta

Wiosenna ochrona rzepaku

Wczesna wiosna jest to odpowiedni moment do wykonania zabiegów herbicydowych w rzepaku ozimym – nieliczne plantacje wymagają zwalczenia chwastów dwuliściennych, natomiast większym problemem są chwasty jednoliścienne pozostałe po zimie.

Do najbardziej powszechnych i uciążliwych należy zaliczyć samosiewy zbóż ozimych, które towarzyszą uprawie rzepaku ozimego od momentu siewu. Konkurują z rośliną uprawną o wodę i składniki pokarmowe, nadmiernie zagęszczają łan – ograniczają możliwość przewietrzania i przesychania, a tym samy stwarzają warunku do rozwoju chorób grzybowych i bakteryjnych. Ponadto po wznowieniu wegetacji samosiewy szybciej się rozwijają i znacząco hamują rozwój rzepaku, który nie może w pełni wykorzystać swojego potencjału.

Chwasty jednoliścienne w rzepaku ozimym to nie tylko samosiewy zbóż, do równie niebezpiecznych należy zaliczyć perz właściwy. W wyniku silnej konkurencji może znacznie ograniczyć plon nasion, a jego źdźbła mogą wystawać ponad rzepak na całym łanie. Prowadzi to do nadmiernego zagęszczenia oraz, oprócz sprzyjania chorobom, opóźnienie dojrzewania oraz utrudnienie zbioru kombajnowego.

Musimy również pamiętać, że rośliny jednoliścienne zachwaszczające uprawy rzepaku ozimego mogą być źródłem chorób dla innych roślin uprawnych rosnących w najbliższej okolicy.

W celu ograniczenia presji chwastów jednoliściennych zalecamy wykonanie zabiegu preparatem Labrador Extra 50 EC w dawce dobranej do gatunku, który dominuje w uprawie. Do zwalczenia chwastów zaawansowanych w rozwoju zalecamy zastosowanie wyższych z zarejestrowanych dawek, a w przypadku eliminacji perzu właściwego stosujemy dawkę maksymalną 2,0 l/ha. Rekomendujemy zastosowanie Labrador Extra 50 EC możliwie wcześnie, jednak szerokie okno aplikacji wiosennej aż do „fazy zielonego pąka” pozwala na wykonanie zabiegu interwencyjnego w późniejszych etapach wzrostu rzepaku ozimego z zachowaniem całkowitego bezpieczeństwa dla rośliny uprawnej.

wstecz