Porady eksperta

Wpływ temperatury na działanie fungicydów

Na skuteczność zabiegu fungicydami wpływa wiele czynników, jednym z nich jest niewątpliwie temperatura w momencie aplikacji oraz krótko po niej. Stąd też w przypadku wybranej substancji aktywnej możemy wyróżnić 3 bardzo ważne progi temperaturowe informujące o możliwości jej zastosowania i wpływające na skuteczność zabiegu.

Dla grupy substancji aktywnych możemy wyróżnić temperaturę minimalną, poniżej której nie zaleca się stosowania produktów zawierających daną substancje aktywną oraz temperaturę maksymalną, powyżej której aplikacja środka ochrony roślin również jest niewskazana. Ograniczenia temperaturowe związane są zarówno z właściwościami substancji aktywnej, warunkami środowiska panującymi w określonych temperaturach, jak również z fizjologią roślin i agrofagów. W praktyce rolniczej dla większości środków ochrony roślin przyjmuje się, że maksymalna temperatura do której mogą być stosowane to 25 ᵒC, co związane jest głównie z możliwością uszkodzenia traktowanych upraw oraz bardzo szybkim odparowaniem cieczy opryskowej.

W przypadku środków ochrony roślin ważny jest tzw. „optymalny zakres temperatur”,  przedział, w którym substancje aktywne wykazują najwyższą skuteczność względem szerokiego spektrum agrofagów. Dla fungicydów, niezależnie od grupy chemicznej, przyjmuję się, że jest to temperatura w przedziale 15-20 ᵒC. Przykładowy zakres temperatur dla wybranych substancji aktywnych został przedstawiony poniżej.

Substancja aktywna Grupa chemiczna Temperatura minimalna [ᵒC] Temperatura optymalna [ᵒC]
Azoskystrobina Strobiluryny 7 10-25
Proquinazid Quinozoliny 5 8-25
Mankozeb Ditiokarbaminiany 7 10-25
Tebukonazol Triazole 10 12-25
Prochloraz Imidiazole 5 10-25
Fenpropidyna Morfoliny 5 10-25
Propikonazol Triazole 14 15-21

Dane w tabeli są orientacyjne, ponieważ produkty, pomimo tego że zawierają taką samą substancję aktywną, mogą różnić się skutecznością w dolnych granicach temperatur, np. ze względu na dobór substancji wspomagających działanie s.a. użytych w trakcie tworzenia formy użytkowej i wpływających na szybkość pobrania, czy przemieszczania się w roślinie.

W celu ograniczenia negatywnego wpływu niskich temperatur na skuteczność fungicydu w mieszaninach formulacyjnych lub w rekomendacjach praktycznych, zaleca się stosowanie substancji aktywnych o różnej temperaturze minimalnej. Szczególne znaczenie ma to w przypadku pierwszego wiosennego zabiegu fungicydowego.

wstecz