Porady eksperta

Zaprawianie materiału siewnego zaprawą Sarox T 500 FS

Materiał siewny stosowany w gospodarstwie powinien charakteryzować się wysokimi parametrami jakościowymi – czystością i zdolnością kiełkowania zgodną z normami dla poszczególnych gatunków i odmian. Jednak musimy pamiętać o tym, że nawet najlepszy materiał siewny musi zostać przed siewem zaprawiony,  żeby potencjał kiełkowania i wzrostu nie był obniżony przez patogeny.

Zaprawianie ziarna/nasion powinno być nieodzownym elementem agrotechniki wszystkich roślin uprawnych. Kiełkujący ziarniak/nasiono już od momentu umieszczenia w glebie jest narażone na wiele niekorzystnych czynników, do których obok patogenów należy zaliczyć również niesprzyjające wzrostowi i rozwojowi warunki pogodowe czy niewłaściwie uprawioną glebę. O ile na niekorzystne warunki pogodowe nie mamy wpływu to zarówno na prawidłowo przygotowaną rolę oraz na zmniejszenie ryzyka porażenia przez patogeny już tak.

W celu ochrony kiełkującego ziarniaka przed sprawcami chorób zalecamy wykonanie zaprawiania materiału siewnego preparatem Sarox T 500 FS w dawce dobranej odpowiednio do gatunku rośliny uprawnej. Wykonując proces zaprawiania musimy pamiętać o tym, żeby ziarniak/nasiono było równomiernie pokryte zaprawą, która powinna ściśle i trwale do niego przylegać.

Zaprawa nasienna Sarox T 500 FS dzięki zastosowaniu technologii LOW DUST bardzo dobrze przylega do ziarniaka/nasion przez co możliwe jest równomierne wnikanie substancji aktywnej do jego wnętrza. Wykorzystanie technologii LOW DUST gwarantuje, ze zaprawa pozostanie na powierzchni ziarniaka/nasiona nawet w trakcie przesypywania materiału siewnego czy jego ocierania o elementy konstrukcyjne siewnika. Przeprowadzony test Heubacha potwierdza bardzo dobre i trwałe przyleganie.

SAROX T 500 FS
SAROX T 500 FS

PRODUKT PORÓWNAWCZY
PRODUKT PORÓWNAWCZY

Sarox T 500 FS zawiera dwie substancje aktywne – tiuram i karboksynę, zabezpieczają one kiełkujące ziarniaki/nasiona przed chorobami, które wyrządzają starty zarówno w uprawie roślin ozimych jak i jarych. Preparat zabezpiecza uprawy jęczmienia jarego, kukurydzy czy grochu przed zgorzelą siewek, a pszenicy jarej przed zgorzelą siewek oraz śniecią cuchnącą. Zaprawienie materiału siewnego zaprawą Sarox T 500 FS istotnie ogranicza negatywny wpływ patogenów na wzrost i rozwój roślin, a tym samym jest to pierwszy krok w kierunku wysokiego plonu.

wstecz