Porady eksperta

Zaprawianie ziarna przed siewem

Na uzyskanie wysokich plonów zbóż ozimych składa się wiele czynników, jednym z nich jest niewątpliwie zaprawianie ziaren. Prawidłowo dobrana zaprawa zabezpiecza kiełkującą i rozwijającą się roślinę przed wieloma chorobami. Także takimi, które przenoszone są wraz z materiałem siewnym. 
Część grzybów może znajdować się na powierzchni ziarniaka, w warstwie aleuronowej lub w części zarodkowej, a innych źródłem jest gleba. Zaprawianie ziarniaków zbóż jest podstawowym i niezbędnym elementem prawidłowej ochrony fungicydowej zbóż ozimych. 
Sarox T 500 FS zabezpiecza kiełkujące ziarniaki wszystkich zbóż ozimych – pszenicy, jęczmienia, pszenżyta i żyta. W skład zaprawy nasiennej Sarox T 500 FS wchodzą dwie substancje aktywne o różnym mechanizmie działania: kontaktowym (tiuram) i systemicznych (karboksyna), przez co zapewnia pełną ochroną rośliny od samego początku rozwoju. Szczególnie niebezpiecznie choroby jak pleśń śniegowa i zgorzel siewek atakują rośliny w kluczowym etapie rozwoju. 
Zgorzel siewek atakuje wschodzące zboża. W jej wyniku korzenie ulegają zamieraniu, a intensywność wzrostu jest silnie ograniczona. Silne porażenie roślin zgorzelą siewek może prowadzić do całkowitego braku wschodów. W przypadku infekcji starszych siewek zbóż można zaobserwować zbrunatnienie korzeni, pochew liściowych oraz plamy na liściach.  Rośliny, których kondycja została osłabiona są szczególnie narażone na porażenie przez inne choroby m. in. pleśń śniegową. W szczególnie sprzyjających warunkach dla rozwoju pleśni śniegowej, kiedy gruba warstwa śniegu przykrywa rośliny, a temperatura gruntu zbliżona jest do 0ᵒC, choroba ta może prowadzić do całkowitych wypadów plantacji. Rośliny, które przetrwały pleśń śniegową są osłabione, a ich wzrost jest zahamowany, co w konsekwencji prowadzi do znacznego spadku plonu ziarna. 
Dodatkowo Sarox T 500 FS zabezpiecza pszenicę ozimą przed śniecią cuchnąca i śniecią gładą.  Objawy porażenia do momentu kłoszenia są praktycznie niewidoczne. W niektórych przypadkach wzrost roślin może być nieznacznie zahamowany. Zainfekowane rośliny nie wytwarzają wówczas prawidłowych ziarniaków – ich wnętrze jest wypełnione grzybnią i zarodnikami. 
Sarox T 500 FS  kompleksowo zabezpiecza żyto przed głownią źdźbłową żyta. Pierwsze objawy choroby pojawiają się na początku fazy strzelania w źdźbło – na pochwach i blaszkach liściowych widoczne są szarobrunatne smugi.  Wraz z rozwojem choroby porażeniu ulegają również źdźbła i plewy. Wzrost porażonych roślin jest zahamowany, a w niektórych przypadkach rośliny mogą wcześniej zamierać. 

W celu przeciwdziałaniu porażenia zbóż niektórymi chorobami odnasiennymi i odglebowymi zalecamy zaprawianie materiału siewnego preparatem Sarox T 500 FS  w dawce 0,3 l/100 kg ziarna, zalecany dodatek wody 0,7 l na każde 100 kg ziarna. Dodatek takiej ilości wody gwarantuje bardzo dobre pokrycie ziarna zaprawą Sarox T 500 FS. 
Więcej informacji na temat produktu Sarox T 500 FS znaleźć można tutaj. 
wstecz