Porady eksperta

Zwalczanie alternariozy i zarazy ziemniaka

Jednymi z najczęściej spotykanych chorób na plantacji ziemniaków są alternarioza i zaraza ziemniaka. W sprzyjających warunkach pogodowych występują one bardzo powszechnie, a ich znaczenie gospodarcze jest bardzo duże. Na plantacjach, na których popełniono błędy w ochronie fungicydowej lub na których jej nie wykonano straty w plonie będą wysokie. W skrajnym przypadku zniżka plonu bulw może przekroczyć nawet 70%. Niezbędne jest przyjęcie odpowiedniej strategii w walce ze sprawcami chorób.
Zwalczanie zarazy ziemniaka
Sprawcą zarazy ziemniaka jest grzyb Phytophthora infestans, który w okresie wegetacji może rozwijać się na wszystkich częściach ziemniaka: liściach, łodygach oraz w trakcie przechowywania na bulwach. Choroba ta na plantacjach rozwija się bardzo szybko, a jej źródłem mogą być resztki porażonych roślin z poprzedniego sezonu wegetacyjnego, rośliny wyrastające z porażonych bul. Choroba rozprzestrzenia się również z chorych roślin na sąsiednie zdrowe – co prowadzi do szybkiego porażania wszystkich roślin na plantacji.  Zaraza ziemniaka rozwija się w warunkach bardzo dużej wilgotności powietrza spowodowanej opadami, mgłą oraz rosą przy temperaturze rzędu 12-15ᵒC, a optimum przypada na 15-18ᵒC.  Pierwsze objawy można zaobserwować na niżej położonych liściach  w postaci nieregularnych szarozielonych plam, które wraz z upływem czasu stają się brązowe z jasnozieloną obwódka. Po spodniej stronie liści można zaobserwować białoszary nalot. W sprzyjających warunkach atmosferycznych objawy zarazy ziemniaka możemy zaobserwować również na łodygach i ogonkach liściowych. Patogen z części nadziemnej poraża również bulwy, na których powierzchni możemy zaobserwować szare plamy. Bulwy porażone zarazą ziemniaka szybciej gniją w trakcie przechowywania.
Zwalczanie alternariozy 
Powodowana jest przez grzyby Alternaria solani – sprawcę suchej plamistości liści oraz Alternaria alternata – sprawcę brunatnej plamistości liści. W przeciwieństwie do zarazy ziemniaka porażenie sprawcami alternariozy zachodzi w wyższych temperaturach, bo około 25ᵒC również przy dużej wilgotności powietrza. Objawy choroby spowodowanej przez  Alternaria solani widoczne są w pierwszej kolejności na starszych liściach w postaci małych plam wyraźnie oddzielonych od części żywej liścia. W jej środku widoczne są kręgi przypominające swoim wyglądem słoje drzew. W miarę postępowania choroby plamy powiększają się i zaczynają pojawiać się na młodszych liściach.  Z kolei obecność grzyba Alternaria alternataI objawia się licznymi drobnymi plamami na powierzchni blaszki liściowej i łodyg. W miejscu plam można zaobserwować z czasem nekrozy - blaszka liścia wykrusza się co przy dużej presji alternariozy może prowadzić do całkowitego zniszczenia liścia. Grzyby mogą atakować również bulwy, jednak na nich objawy są widoczne dopiero w trakcie przechowywania – szarobrunatne, wgłębne plamy. Źródłem infekcji na plantacji mogą być porażone resztki roślinne oraz zainfekowane sadzeniaki użyte do sadzenia. 
W przypadku obu chorób w celu uratowania plonu niezbędne jest przeprowadzenie chemicznej ochrony fungicydowej. Decyzje o przeprowadzeniu zabiegu powinno się podjąć na podstawie lustracji polowej po stwierdzeniu pierwszych objawów lub na podstawie sygnalizacji. Przy małej presji choroby wystarczające może być użycie produktu Ekonom MC 72,5 WP w dawce 2,0 kg/ha, który działa powierzchniowo i wgłębnie. Produkt ten może być stosowany w trakcie sezonu wegetacyjnego do 3 razy. W przypadku silnego nasilenia choroby i intensywnego wzrostu roślin uprawnych zalecamy zastosowanie Ekonom 72 WP/Ekonom MM 72 WP w dawce 2,0-2,5 kg/ha, przypadku silnej presji choroby zabieg można powtórzyć. Ekonom 72 WP/Ekonom MM 72 WP  działa zarówno kontaktowo jak i układowo – substancja aktywna przemieszcza się z sokami roślin zabezpieczając również nowe przyrosty przed infekcją nawet do 7-10 dni. 
Szczególnym wyróżnikiem produktów Ekonom jest fakt iż w odróżnieniu od wielu fungicydów ziemniaczanych zabezpiecza i zwalcza jednocześnie dwie najgroźniejsze choroby grzybowe w uprawie ziemniaka.
wstecz