Porady eksperta

Zwalczanie chwastów w burakach cukrowych

Technologia siewu punktowego buraków cukrowych zakłada niewielkie zagęszczenie roślin na 1 m2. Rozstaw rzędów co 45 cm i odległość pomiędzy roślinami w rzędzie wynosząca nawet do 18 cm stwarza idealne warunki do kiełkowania i wzrostu chwastów.
Działania profilaktyczne
Buraki cukrowe w początkowym okresie wzrostu bardzo wolno zakrywają międzyrzędzia, co również sprzyja intensywnemu wzrostowi chwastów. W związku z tym konkurencja o wodę, składniki pokarmowe oraz o przestrzeń, w początkowym okresie prowadzenia plantacji pomiędzy roślinami buraków cukrowych a siewkami chwastów, jest bardzo silna.
W regulacji zachwaszczenia na plantacji należy uwzględnić w pierwszej kolejności działania profilaktyczne takie jak stanowisko w płodozmianie, uprawa roli, terminowy siew czy nawożenie mineralne. Stosowanie metod nie chemicznych w regulacji zachwaszczenia jest niewystarczające dlatego, też należy przyjąć odpowiednią strategię w walce z nimi. Nieprawidłowo przeprowadzony zabieg zwalczania chwastów może znacznie ograniczyć plon korzeni buraków cukrowych, zawartość cukru oraz utrudnić ich zbiór. Dlatego też ważne jest dokonanie odpowiedniego doboru środków ochrony roślin do zwalczania chwastów w okresie od wschodów do zakrycia międzyrzędzi. Dobrze wybrane produkty powinny charakteryzować się szerokim spektrum zwalczanych chwastów, różnym mechanizmem działa i drogami wnikania do rośliny. Zaleca się dobór mieszanin formulacyjnych spełniających te kryteria lub sporządzanie mieszanin opryskowych.
 
Zabiegi herbicydowe
Chwasty w burakach zwalcza się z wykorzystaniem 2-3 zabiegów herbicydowych, które umożliwią uzyskanie pola wolnego od chwastów jedno i dwuliściennych. Zastosowanie systemu kilku zabiegów danymi produktami umożliwia skuteczne zwalczanie chwastów w niskich fazach rozwojowych, a tym samym ich systematyczną eliminację. Zabieg należy powtórzyć w momencie ponownego pojawienie się chwastów. Ciepła i wilgotna pogoda skraca okres pomiędzy zabiegami, a susza go wydłuża. Chwasty powinno się zwalczać, gdy mają maksymalnie do 4 liści, stąd też ważna jest częsta lustracja plantacji buraków cukrowych. Wybór terminu pierwszego zabiegu jest bardzo istotny, ponieważ przeprowadzony w odpowiednim czasie zwalczy wszystkie uciążliwe chwasty i żadne „nie uciekną”.
Gruntowna likwidacja chwastów
Na plantacjach, na których stosowane są uproszczenia w uprawie roli na powierzchni pola z reguły pozostają resztki roślin przedplonowych oraz mogą pojawiać się chwasty. Zalecamy w takim przypadku przed siewem lub zaraz po siewie wykonanie zabiegu produktem Agrosar 360 SL. Zwalczy on wszystkie chwasty bez względu na fazę rozwojową i jest całkowicie bezpieczny dla zasianych buraków cukrowych. W praktyce rolniczej Agrosar 360 SL może być dodany do pierwszego zabiegu herbicydowego, jeżeli ten jest wykonywany do kilku dni po siewie (koniecznie przed wschodami buraków).
Działania doglebowe i nalistne
Do ochrony herbicydowej plantacji buraków cukrowych powinniśmy wybrać produkt oparty o substancje aktywne, które działają zarówno doglebowo, jak i nalistnie. Wówczas możemy zwalczyć chwasty, które zaczęły kiełkować w glebie oraz te w fazie liści. Produktami spełniającymi te kryteria są Agent 180 EC oraz Akord 180 OF. Zwalczają one większość uciążliwych chwastów w uprawie buraków cukrowych: fiołek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, przytulia czepna, szarłat szorstki, tasznik pospolity i tobołki polne. W celu poszerzenie spektrum zwalczanych chwastów zalecamy mieszaninę zbiornikową środków Faworyt 300 SL (0,15-0,2l) + Akord 180 OF (1,5 l/ha). Faworyt 300 SL jest dobrym komponentem do sporządzania mieszanin opryskowych, w pełnej dawce 0,3 l/ha zwalcza skutecznie m.in. ostrożeń polny, rumian polny, marunę bezwonną, psiankę czarną. Nieco innym rozwiązaniem umożliwiającym tylko zwalczenie chwastów w fazie liści jest zastosowanie Sarbeet Duo 160 EC (1,5-2,0 l/ha). Środek ten wyeliminuje komosę białą, szarłat szorstki, gorczycę polną, gwiazdnicę pospolitą, tasznik pospolity oraz tobołki polne. W zależności od presji chwastów zabieg możemy powtórzyć nawet do 3 razy w sezonie.
Pierwszy zabieg herbicydowy może być wykonany produktem tylko o działaniu doglebowym, opartym np. o substancje aktywna lenacyl, który zwalcza chwasty w niskich fazach rozwojowych (faza liścieni). Natomiast w przypadku kolejnych zabiegów warto rozważyć dodatek do tej substancji aktywnej Sarbeet Duo 160 EC - zwalczy on chwasty w wyższych fazach rozwojowych (do 4 liścia), które nie zostały zwalczone w poprzednim zabiegu.
Na plantacjach buraków cukrowych bardzo często spotykamy się z problemem samosiewów zbóż i presją innych chwastów jednoliściennych. Mogą one również ograniczyć plon korzeni buraków oraz mogą być źródłem chorób zbóż w kolejnym sezonie wegetacyjnym. Zabieg herbicydowy w kierunku zwalczania jednoliściennych wykonujemy, gdy buraki mają od pierwszej do trzeciej pary liści właściwych (faza BBCH 11-13) produktem Labrador 05 EC. Dawkę powinniśmy dobrać do gatunku chwastu, który zwalczamy i tak perz właściwy (3,0 l/ha), miotła zbożowa (1,2 l/ha), wyczyniec polny (1,0 l/ha).
wstecz