SARMIN® maKSi

Korzyści ze stosowania produktu

Zwiększa tolerancję roślin na biotyczne i abiotyczne czynniki stresowe.

Polepsza efektywność gospodarki wodnej.

Krzem i potas w 100% rozpuszczalne w wodzie – łatwo dostępne dla roślin.

Informacje podstawowe

Forma użytkowa

Ciecz do sporządzania wodnego roztworu rzeczywistego

Zawartość składników pokarmowych rozpuszczalnych w wodzie

KRZEM W FORMIE Si 12,00% [150 g/l]
POTAS W FORMIE K20 12,00% [150 g/l]

Zakres stosowania

UPRAWA

TERMIN STOSOWANIA  BBCH 

ZALECANA DAWKA [l/ha]
Zboża

13-23 
od fazy 3 liści do 3 widocznych rozkrzewień 

0,5

26-32 
od 6 widocznych rozkrzewień do fazy 2 go kolanka

34-45 
od fazy 4 kolanka do końcowej fazy nabrzmiewania pochwy liściowej liścia flagowego 

Rzepak ozimy

13-18 
od 3 do 8 liścia rzepaku

0,5

21-29 
od początku do końca fazy rozwoju pędów bocznych

30-36 
od początku wydłużania pędu do fazy widocznych 6 miedzywęźli

Kukurydza

12-16 
od 2 do 6 liści kukurydzy 

0,5

powyżej 17 
powyżej 7 liścia kukurydzy 

Burak cukrowy

 14-18 
Od 2 do 8 liścia buraka cukrowego 

0,5

30-35 
Od początku zakrywania międzyrzędzi do fazy gdy liści zakrywają 50% powierzchni gleby

39 
w fazie końca zakrywania międzyrzędzi

Katalog

POBIERZ pdf

Karta charakterystyki

POBIERZ pdf