Sarplon® Kukurydza

Korzyści ze stosowania produktu

Stosowany we wczesnych fazach rozwoju roślin znacząco poprawia uziarnienie kolb 

Doskonale zbilansowany skład 

Zastosowanie dwóch czynników chelatujacych sprzyja pobieraniu mikroskładników pokarmowych 

Pobudza rozwój zielonej masy roślin 

Opis działania

Sarplon KUKURYDZA to wieloskładnikowy nawóz dedykowany do stosowania w uprawie kukurydzy. Stosowanie od wczesnych faz rozwojowych dostarcza roślinie azotu, potasu oraz boru i cynku w momencie intensywnego wzrostu niezależnie od możliwości pobrania tych składników pokarmowych z gleby. Doskonale zbilansowany skład nawozu odpowiada na potrzeby upraw i podnosi tolerancję roślin na warunki stresowe. Kukurydza jest bardzo wrażliwa na niedobór cynku – skuteczne jego pobranie jest możliwe przez wprowadzenie Zn w formie schelatowanej EDTA. W celu zwiększenia efektywności nawożenia dolistnego nawóz wzbogacano o mangan i magnez, które wpływają na wzrost wydajności procesu fotosyntezy. 

Dawkowanie

TERMIN STOSOWANIA BBCH 

ZALECANA DAWKA [l/ha]

11 - 12 
w fazie 1-2 liści kukurydzy

2

13 - 15 
w fazie 3-5 liści kukurydzy 

2

powyżej 17 

powyżej 7 liścia kukurydzy 

2

Zawartość składników pokarmowych

Składnik  % m/m  g/l  Informacje dodatkowe 
Azot (N) całkowity  20,5 270,6
Azot azotanowy (N-NO3)  5,3 70,0
Azot amonowy (N-NH4)  5,5 72,6
Azot amidowy (N-NH2)  9,7 128,0
Tlenek potasu (K2O)  0,9 11,9 rozpuszczalny w wodzie 
Tlenek magnezu (MgO)  1,40 18,5 rozpuszczalny w wodzie 
Bor (B)  0,30 4,0 rozpuszczalny w wodzie 
Miedź (Cu)  0,10 1,32 rozpuszczalna w wodzie / schelatowana przez EDTA 
Żelazo (Fe)  0,10 1,32 rozpuszczalne w wodzie / schelatowane przez DTPA 
Mangan (Mn)  0,5 6,6 rozpuszczalny w wodzie / schelatowany przez EDTA 
Molibden (Mo)  0,035 0,46 rozpuszczalny w wodzie 
Cynk (Zn)  1,50 19,8 rozpuszczalny w wodzie / schelatowany przez EDTA 

Karta charakterystyki

POBIERZ pdf