Sarplon® Uniwersalny

Korzyści ze stosowania produktu

Stosowany od wczesnych faz uzupełnia ukryte braki pokarmowe roślin zabezpieczając przed obniżeniem lub utrata plonu

Niezbędne uzupełnienie nawożenia doglebowego 

Zawiera składniki pokarmowe niezbędne dla różnych gatunków upraw 

Do stosowania w okresie jesiennym i wiosennym 

Opis działania

Sarplon Uniwersalny nawóz płynny zawierający makro i mikroskładniki pokarmowe niezbędne do prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin uprawnych. Składniki zawarte w nawozie wspomagają wzrost i rozwój wielu gatunków roślin. Doskonale zbilansowany skład oraz mikroelementy w formie chelatowanej pozwalają na efektywne i szybkie ich przyswajanie przez rośliny oraz lepsze wykorzystanie azotu. Wspomaga przebieg wielu procesów fizjologicznych w roślinie, również fotosyntezy. Zwiększa tolerancję roślin na niekorzystne warunki środowiskowe. 

Dawkowanie

UPRAWA ZALECANA DAWKA [l/ha] LICZBA ZABIEGÓW
Ziemniaki  2 3
Buraki cukrowe  2 3
Warzywa  2 3
Rośliny sadownicze  2 3
Rośliny strączkowe  2 4
Rośliny ozdobne  2 3

Zawartość składników pokarmowych

Składnik  % m/m  g/l  Informacje dodatkowe 
Azot (N) całkowity  22,8 301,0
Azot azotanowy (N-NO3)  6,0 79,2
Azot amonowy (N-NH4)  6,0 79,2
Azot amidowy (N-NH2)  10,8 142,6
Tlenek potasu (K2O)  0,8 10,6 rozpuszczalny w wodzie 
Tlenek magnezu (MgO)  1,5 19,8 rozpuszczalny w wodzie 
Bor (B)  0,20 2,64 rozpuszczalny w wodzie 
Miedź (Cu)  0,20 2,64 rozpuszczalna w wodzie / schelatowana przez EDTA 
Żelazo (Fe)  0,10 1,32 rozpuszczalne w wodzie / schelatowane przez DTPA 
Mangan (Mn)  0,40 5,3 rozpuszczalny w wodzie / schelatowany przez EDTA 
Molibden (Mo)  0,04 0,53 rozpuszczalny w wodzie 
Cynk (Zn)  0,30 3,96 rozpuszczalny w wodzie / schelatowany przez EDTA 

Karta charakterystyki

POBIERZ pdf