Produkty Chwastobójcze

Środki ochrony roślin

Wiele lat tradycji w produkcji środków ochrony roślin, innowacyjne technologie i najlepsi eksperci. Wszystko to daje gwarancję, że rolnicy z Polski i zagranicy otrzymują od CIECH Sarzyna wysokiej klasy produkty, które pozwalają na skuteczne oraz kompleksowe zastosowanie w uprawie roślin.

Agrosar® 360 SL

Pewny w działaniu.

Wysoka skuteczność w zwalczaniu chwastów jedno i dwuliściennych.

Szerokie zastosowanie: na ścierniskach, przed rozpoczęciem upraw w celu zwalczania chwastów, przed zbiorem w celu ułatwienia zbioru.

Brak ograniczeń w dobrze upraw następczych.

Akapit® 125 EC

Elastycznie rozwiązanie – wiele upraw i szerokie spektrum zwalczanych chwastów jednoliściennych.

Ekonomiczny w stosowaniu - możliwość doboru dawki do zwalczanego chwastu.

Potwierdzona wysoka skuteczność przy zróżnicowanej dawce wody 150 - 300 l/ha.

Ambasador® 75WG

Niezastąpiony w walce z przytulią czepną.

Wysoka skuteczność w zwalczaniu uciążliwych chwastów.

Łatwość mieszania z innym środkami ochrony roślin występującymi w różnych formach użytkowych.

CHWASTOX® 750 SL

Wygodny w stosowaniu dzięki niskiej dawce.

Bardzo dobry partner do mieszanin opryskowych. Szeroki zakres stosowania.

Zapewnia szybki efekt chwastobójczy.

Możliwość łącznego stosowania z herbicydem nieselektywnym  Glifoherb 360 SL.

CHWASTOX® Complex 260 EW

Zwalcza szerokie spektrum chwastów, bez konieczności sporządzania wieloskładnikowych mieszanin opryskowych.

Daje możliwość wykonania zabiegu w optymalnych warunkach pogodowych dzięki szerokiemu zakresowi faz stosowania.

Niszczy zarówno cześć nadziemną jak i podziemną chwastów – działa systemicznie na chwasty.

Znaczne ograniczenie konkurencji chwastów o składniki pokarmowe i wodę już od pierwszego dnia po zabiegu  - Szybkie działanie.

CHWASTOX D® 179 SL

Szybki efekt chwastobójczy.

Brak ograniczeń w doborze upraw następczych.

Szerokie spektrum zwalczanych chwastów.

CHWASTOX EXTRA® 300 SL

Zwalcza podstawowe chwasty dwuliścienne.

Bardzo dobry partner do mieszanin opryskowych.

Zapewnia szybki efekt chwastobójczy.

Możliwość łącznego stosowania z herbicydem nieselektywnym  Agrosar 360 SL/Glifoherb 360 SL.

CHWASTOX® Nowy Trio 390 SL

Forma użytkowa zawierająca tylko biologicznie czynny izomer substancji aktywnej mekoprop - p.

Szerokie spektrum zwalczanych chwastów. Kompleksowe rozwiązanie do walki z chwastami.

Szybki efekt chwastobójczy.

Szeroki zakres stosowania.

CHWASTOX TURBO® 340 SL

Brak ograniczeń w doborze upraw następczych.

Szerokie spektrum zwalczanych chwastów.

Szybki efekt chwastobójczy.

Szeroki zakres stosowania.

Chwastox® Uniwersalny 60 SG

Całkowita rozpuszczalność w wodzie– innowacyjna forma użytkowa SG.

Wygodny w stosowaniu – wysoka zawartość substancji aktywnej.

Efektywne rozwiązanie do walki z chwastami,

Faworyt® 300 SL

Najlepsze rozwiązanie do zwalczania ostrożenia polnego i chwastów rumianowatych.

Dobry komponent do mieszanin opryskowych.

Działanie systemiczne - zwalcza części nadziemne i podziemne chwastów.

Brak ograniczeń w doborze upraw następczych.

FENUXAR® 69 EW

Wysoka skuteczność w zwalczaniu uciążliwych chwastów jednoliściennych w uprawie zbóż

Szerokie okno aplikacji w zbożach ozimych i jarych

Zarejestrowane łączne stosowanie z niektórymi herbicydami na chwasty dwuliścienne

Halvetic

Bezkonkurencyjny - zmniejsza do połowy zużycie substancji aktywnej na hektar.

Gotowy – wbudowana optymalna ilość siarczanu amonu, adiuwantów  i uszlachetniaczy cieczy roboczej.

Trafny - niezawodność działania w twardej wodzie i warunkach stresu abiotycznego.

Hukkata 500 SC

Jako kluczowy partner do kompletnych mieszanin zbiornikowych do zwalczania chwastów dwuliściennych oraz miotły zbożowej w zbożach ozimych.

Stosowany nalistnie i doglebowo, o działaniu kontaktowym, pobierany jest głównie poprzez liście oraz korzenie chwastów.

Specjalista w zwalczaniu jesiennego fiołka polnego oraz samosiewów rzepaku w zarejestrowanej dawce.

Juzan 100 SC

Zwalcza najbardziej uciążliwe chwasty w uprawie kukurydzy – dobry partner do mieszanin.

Szeroki zakres stosowania dzięki nalistnemu i doglebowemu działaniu.

Możliwość elastycznego doboru dawki do stanu zachwaszczenia.

Krum 800

Szeroka rejestracja w uprawach – wszystkie zboża ozime, ziemniak  i prawie 30 upraw małoobszarowych.

Elastyczny termin stosowania w zbożach – od siewu do 3 liści zbóż.

Skutecznie zwalcza miotłę zbożową odporną na herbicydy z grupy sulfonylomoczników.

Idealny partner do tworzenia pełnych technologii ochrony herbicydowej.

Labrador® EXTRA 50 EC

Zwalcza najbardziej uciążliwe chwasty jednoliścienne w uprawie rzepaku ozimego i buraka cukrowego, ziemniaka.

Działanie systemiczne, jest transportowany do korzeni i rozłogów chwastów.

Możliwość stosowania od wczesnych faz rozwojowych.

Nikosar® 060 OD

Wbudowany wewnętrzny adiuwant – brak konieczności stosowania adiuwantów zewnętrznych.

Wygoda w odmierzaniu i stosowaniu w porównaniu do form stałych.

Łatwość mieszania z innym środkami ochrony roślin występującymi w różnych formach użytkowych.

Idealny komponent do sporządzania mieszanin opryskowych zwiększający spektrum zwalczanych chwastów.

Opal® 500 SC

Idealny komponent do mieszanin opryskowych rozszerzający spektrum zwalczanych chwastów m.in. o miotłę zbożową.

Możliwość stosowania późną jesienią i wczesną wiosną - utrzymuje wysoką skuteczność chwastobójczą w niskich temperaturach.

Pobierany zarówno przez liście i korzenie chwastów.

Recosar® 960 EC

Elastyczny – możliwość stosowania przed i po wschodach kukurydzy.

Stabilny – utrzymuje długą ochronę przed wschodami chwastów, dzięki bardzo dobremu działaniu odglebowemu.

Ważny – wprowadza innym mechanizm działania niż ALS w zwalczaniu chwastnicy jednostronnej.

Saroksypyr® 250 EC

Idealny komponent do mieszanin opryskowych rozszerzający spektrum zwalczanych chwastów m.in. przytulię czepną.

Zwalcza przytulię czepną w wysokich fazach rozwojowych.

Szeroki zakres faz stosowania.

Toscana® 75 WG

Znana i sprawdzona forma użytkowa.

Zwalcza podstawowe chwasty dwuliścienne w uprawie zbóż.

Brak ograniczeń w doborze upraw następczych.

Tezosar® 500 SC

Chroni przed zachwaszczeniem w krytycznym dla kukurydzy okresie, przez 6-8 tygodni po wykonaniu zabiegu.

Zwalcza uciążliwe chwasty dwuliścienne w uprawie kukurydzy.

Potwierdzona wysoka skuteczność przy dawce wody 150-300 l/ha.

Tezosar® Extra Box

Szerokie spektrum zwalczanych chwastów​.

Połączenie bardzo dobrego działania odglebowego z nalistnym. Ochrona przed zachwaszczeniem wtórnym do 8 tygodni od wykonania zabiegu.

Aplikacja nalistna możliwa nawet w fazie 15-16 BBCH.