Agrosar® 360 SL

O produkcie

Agrosar® 360 SL to środek chwastobójczy o wysokiej skuteczności w zwalczania perzu oraz innych chwastów jedno- i dwuliściennych (rocznych i wieloletnich).

Stosowany jest on nalistnie w formie koncentratu do przygotowania roztworu wodnego, przed zbiorem pszenicy ozimej i rzepaku ozimego, po zbiorze roślin uprawnych, a przed rozpoczęciem upraw pożniwnych, w sadach jabłoniowych, w ogrodach, na działkach, terenach wokół domu, wzdłuż ogrodzeń, dróg dojazdowych. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych, sadowniczych, ręcznych.

Zawartość substancji czynnej

Glifosat w formie soli izoproyloaminowej - związek z grupy pochodnych kwasu fosfonowego - 360 g/l.

Benefity produktu

  • Uniwersalny – zwalcza chwasty jedno i dwuliścienne
  • Sprawdzone działanie – wysokie stężenie substancji czynniej zapewnia wysoką skuteczność
  • Szeroki zakres stosowania – przed i po zbiorze roślin uprawnych oraz w ogrodach, na działkach oraz terenach użytkowych
  • Łatwy w zastosowaniu – możliwość oprysku przy zastosowaniu opryskiwaczy polowych, sadowniczych i ręcznych
  • Produkowany w Polsce

Zastosowanie

Chwasty wrażliweZalecana dawka
chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, przymiotno kanadyjskie, rdest powojowaty, starzec zwyczajny, tasznik pospolity, wiechlina roczna 2,0 – 3,0 l/ha
fiołek polny, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, perz właściwy, przytulia czepna, rdest powojowaty, tasznik pospolity 4 l/ha
babka lancetowata, babka zwyczajna, bylica pospolita, chaber bławatek, chwastnica jednostronna, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, iglica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, koniczyna biała, kupkówka pospolita, maruna bezwonna, nawłoć kanadyjska, owies głuchy, palusznik krwawy, perz właściwy, pępawa zielona, przymiotno kanadyjskie, przytulia czepna, rogownica pospolita, rumianek pospolity, starzec zwyczajny, stulisz lekarski, szarłat szorstki, szczaw tępolistny, szczaw zwyczajny, szczawik żółty, tasznik pospolity, tobołki polne, wiechlina roczna, włośnica zielona, wyka ptasia, wyka wąskolistna 5 l/ha
babka lancetowata, babka zwyczajna, bylica pospolita, chaber bławatek, chwastnica jednostronna, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, iglica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, koniczyna biała, kupkówka pospolita, maruna bezwonna, mlecz polny, mniszek lekarski, nawłoć kanadyjska, owies głuchy, palusznik pospolity, perz właściwy, pępawa zielona, przetacznik trójlistny, przymiotno kanadyjskie, przytulia czepna, rdest ptasi, rogownica pospolita, rumianek pospolity, stulisz lekarski, szarłat szorstki, szczawik żółty, szczaw polny, szczaw tępolistny, szczaw zwyczajny, tasznik pospolity, tobołki polne, wiechlina roczna, włośnica zielona, wyka ptasia, wyka wąskolistna 7,5l/ha
babka lancetowata, babka zwyczajna, bodziszek drobny, bodziszek czerwony, bylica pospolita, chaber bławatek, chwastnica jednostronna, glistnik jaskółcze ziele, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, iglica pospolita, jaskier rozłogowy, jasnota purpurowa, komosa biała, koniczyna polna, krwawnik pospolity, kupkówka pospolita, maruna bezwonna, mlecz polny, mniszek lekarski, nawłoć kanadyjska, ostrożeń polny, owies głuchy, palusznik pospolity, perz właściwy, pępawa zielona, podagrycznik pospolity, pokrzywa zwyczajna, powój polny, przetacznik perski, przetacznik trójlistny, przymiotno kanadyjskie, przytulia czepna, rdest ptasi, rogownica pospolita, rumianek pospolity, stulisz lekarski, szarłat szorstki, szczaw polny, szczaw tępolistny, szczaw zwyczajny, szczawik żółty, tasznik pospolity, tobołki polne, wiechlina roczna, włośnica zielona, wyka ptasia, wyka wąskolistna

UWAGA:
Środek Agrosar 360 SL zastosowany dwukrotnie w dawce 7,5 l/ha zapobiega występowaniu na początku kolejnego sezonu wegetacyjnego następujących gatunków chwastów: babki lancetowatej, babki zwyczajnej, bylicy pospolitej, jaskra rozłogowego, koniczyny białej, krwawnika pospolitego, nawłoci kanadyjskiej, owsa głuchego, podagrycznika pospolitego, pokrzywy zwyczajnej, szczawiu zwyczajnego, wiechliny rocznej, włośnicy zielonej, wyki ptasiej, wyki wąskolistnej.

7,5 l/ha
stosowanej dwukrotnie
bodziszek drobny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, mniszek lekarski, perz właściwy, przymiotno kanadyjskie, rdest ptasi, starzec zwyczajny, tasznik pospolity, wiechlina roczna, wierzbownica gruczołowata 8,0 l/ha
bodziszek drobny, chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, mniszek lekarski, perz właściwy, przymiotno kanadyjskie, rdest ptasi, starzec zwyczajny, skrzyp polny, tasznik pospolity, wiechlina roczna, wierzbownica gruczołowata. Agrosar 360 SL w dawce 5,0 l/ha + Chwastox Extra 300 SL w dawce 2,5 l/haChwasty średnio wrażliweZalecana dawka
bodziszek drobny, jasnota purpurowa 3 l/ha
mlecz polny, pokrzywa zwyczajna, przetacznik perski, rdest ptasi, szczaw polny, wierzbownica gruczołowata 4 l/ha
krwawnik pospolity, ostrożeń polny, pokrzywa zwyczajna, przetacznik perski 5 l/ha

Stosowanie środka przed zbiorem roślin uprawnych w celu zwalczania chwastów i ułatwienia zbioru

Pszenica ozima

Maksymalna dawka dla jednego stosowania:
4,0 l/ha

Zalecana ilość wody:
200-300 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym:
1

Zalecane opryskiwanie:
średniokropliste

Rzepak ozimy

Maksymalna dawka dla jednego stosowania:
3,0 l/ha

Zalecana ilość wody:
200-300 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym:
1

Zalecane opryskiwanie:
średniokropliste

Środek stosować od połowy sierpnia do późnej jesieni na zielone, intensywnie rosnące chwasty.

Po zbiorze rośliny uprawnej, a przed zastosowaniem środka nie wykonywać żadnych zabiegów uprawowych. W momencie zastosowania perz właściwy powinien osiągnąć wysokość10-25 cm i wytworzyć co najmniej 3-4 w pełni wykształcone liście.

Roczne chwasty jednoliścienne powinny mieć co najmniej 5 cm wysokości, a chwasty dwuliścienne powinny w pełni wykształcić 2 liście właściwe.

Jabłoń

Maksymalna dawka dla jednego stosowania:
8,0 l/ha

Zalecana ilość wody: 
200–300 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie
wegetacyjnym:
1

Zalecane opryskiwanie:
średniokropliste

Środek stosować od wiosny do jesieni na zielone chwasty w czasie intensywnego ich wzrostu, stosując dawkę potrzebną do zniszczenia występujących gatunków chwastów.

W celu zniszczenia wieloletnich chwastów dwuliściennych jak np. skrzyp polny środek można stosować w mieszaninie z herbicydem Chwastox Extra 300 SL w dawce: Agrosar 360 SL 5,0 l/ha + Chwastox Extra 300 SL 2,5 l/ha.


Uwagi:

  • Przed opryskiwaniem usunąć mechanicznie wszystkie odrosty korzeniowe drzew owocowych.
  • Opryskiwać w sposób bezpieczny, najlepiej stosując opryskiwacze z osłonami lub ekrany, tak aby krople cieczy użytkowej nie przedostały się na liście, pędy i nie zdrewniałą korę drzew ze względu na możliwość uszkodzenia roślin.

Ogrody, działki, tereny wokół domu, wzdłuż fundamentów budynku, płotów i innych ogrodzeń, wokół drzew i kęp kwiatów, pod żywopłotami i krzewami, między płytami i kostką chodnikową, na terenie obejścia i dróg dojazdowych.

Maksymalna dawka dla jednego stosowania:
7,5 l/ha

Zalecana ilość wody:
200-300 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie
wegetacyjnym:
2

Zalecane opryskiwanie:
średniokropliste

Środek stosować od wiosny do jesieni, podczas ciepłej pogody sprzyjającej rozwojowi chwastów.

W celu zwalczania perzu właściwego, podagrycznika pospolitego, pokrzywy zwyczajnej lub innych chwastów uciążliwych środek Agrosar 360 SL stosować przed założeniem ogrodu lub działki.

Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 21 dni.

W trakcie zabiegu starać się dokładnie pokryć zielone części chwastów, nie dopuszczając do spływania środka z liści. Aby uniknąć znoszenia środka na sąsiednie rośliny uprawne, używać osłon lub ekranów, najlepiej wykonanych z folii. Po zabiegu zużytą folię składać w taki sposób, aby powierzchnia, na której znajdują się krople środka znalazła się wewnątrz. Przez kilkanaście godzin po zabiegu unikać chodzenia po opryskiwanym terenie ze względu na możliwość przenoszenia środka na obuwiu.

Po zastosowaniu środka nie wykonywać żadnych prac uprawowych przez minimum tydzień. Czas ten potrzebny jest do przemieszczenia się herbicydu do części podziemnych chwastów i całkowitego ich zniszczenia. Po upływie tego czasu można przystąpić do uprawy gleby, siewu lub sadzenia roślin.

Wcześniejsze zabiegi uprawowe mogą obniżyć skuteczność działania środka.

Uprawy i szkółki leśne

Zwalczanie chwastów w uprawach leśnych

Maksymalna dawka dla jednego stosowania:
2-3 l/ha

Zalecana ilość wody:
200–300 l/ha (oprysk średniokroplisty) 
100–150 l/ha (oprysk drobnokroplisty)

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym:
1

Zalecane opryskiwanie:
średniokropliste, drobnokropliste

Zwalczanie chwastów w szkółkach leśnych – sadzonki drzew iglastych i liściastych

Maksymalna dawka dla jednego stosowania:
2-3 l/ha

Zalecana ilość wody:
200–300 l/ha (oprysk średniokroplisty) 
100–150 l/ha (oprysk drobnokroplisty)

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym:
1

Zalecane opryskiwanie:
średniokropliste, drobnokropliste

Zwalczanie chwastów w uprawach leśnych

W ciągu okresu wegetacyjnego można stosować wymienione środki w uprawach wszystkich gatunków, pod warunkiem zapewnienia całkowitej osłony sadzonek. Środek stosować przy użyciu opryskiwaczy plecakowych lub opryskiwaczy polowych z osłonami tak, aby krople cieczy użytkowej nie przedostały się na liście, pędy i niezdrewniałą korę sadzonek, ze względu na możliwość uszkodzenia roślin w dawkach.

W przypadku stosowania środków systemicznych zabiegi powinny być wykonywane podczas bezdeszczowej, najlepiej słonecznej pogody, w temperaturze powietrza powyżej 10°C.

 

Zwalczanie chwastów w szkółkach leśnych – sadzonki drzew iglastych i liściastych

Środki stosuje się w sezonie wegetacyjnym przy pogodzie bezdeszczowej, najlepiej słonecznej. Środki stosować przy użyciu opryskiwaczy plecakowych lub opryskiwaczy polowych z osłonami tak, aby krople cieczy użytkowej nie przedostały się na liście, pędy i niezdrewniałą korę sadzonek, ze względu na możliwość uszkodzenia roślin.

Karta produktu