Akapit® 125 EC

Korzyści ze stosowania produktu

Elastycznie rozwiązanie – wiele upraw i szerokie spektrum zwalczanych chwastów jednoliściennych

Ekonomiczny w stosowaniu - możliwość doboru dawki do zwalczanego chwastu

Potwierdzona wysoka skuteczność przy zróżnicowanej dawce wody 150 - 300 l/ha

Informacje podstawowe

Forma użytkowa

EC – koncentrat do sporządzania emulsji wodnej

Zawartość substancji aktywnych

fluazifop-p-butylu 125 g/l

Mechanizm działania wg HRAC

A – inhibitor enzymu ACCazy

Sposób pobierania

Przez liście

Sposób działania

Systemiczne

Zakres stosowania

Uprawa Maksymalna dawka [l/ha] Faza stosowania [BBCH] Opis
Rzepak ozimy 3,0 12 – 18 Jesienią od 2 do 8 liści
do 35 Wiosną od ruszenia wegetacji do fazy 5-ego międzywęźla
Ziemniak 2,0 12 - 40 Od fazy 2-go liścia do początku fazy zawiązywania bulw i po zakończeniu uprawy międzyrzędowej przed zakryciem międzyrzędzi
Fasola szparagowa 3,0 11 - 51 Po wykształceniu przez roślinę pierwszej pary liści trójlistkowych do fazy pierwszych pąków kwiatowych
Truskawka 3,0 >90 Po zbiorze truskawki

Skuteczność Chwastobójcza

Wrażliwość chwastów: WRAŻLIWE
Samosiewy zbóż Chwastnica jednostronna
Wyczyniec polny Palusznik krwawy
Miotła zbożowa Owies głuchy
Wiechlina zwyczajna Włośnica sina
Włośnica zielona
Wrażliwość chwastów: WRAŻLIWE
Perz właściwy Życica trwała

Etykieta produktu

POBIERZ pdf

Nowości

X