Chwastox® Complex 260 EW

Opis działania

Chwastox Complex 260 EW jest herbicydem, w formie płynu do sporządzania emulsji wodnej (emulsja, olej w wodzie), stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej oraz na trawnikach, boiskach sportowych i polach golfowych. Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancje czynne zaliczane są do grupy O. Środek przeznaczony jest do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych i opryskiwaczy ręcznych (w tym plecakowych).

Zawartość substancji czynnych

MCPA (substancja z grupy fenoksykwasów) - 200 g/l (18,23%),
Chlopyralid (substancja z grupy pochodnych kwasów pirydynokarboksylowych) - 20 g/l (1,82%),
Fluroksypyr (substancja z grupy pochodnych kwasów pirydynokarboksylowych) - 40 g/l (3,65%)

Działanie na chwasty

Chwastox Complex 260 EW jest środkiem selektywnym o działaniu układowym. Pobierany jest przez liście i przemieszczany do korzeni chwastów, powodując ich deformację, a następnie zahamowanie wzrostu i zamieranie. Pierwsze objawy na chwastach wrażliwych pojawiają się po upływie 1-2 dni po oprysku. Wzrost chwastów zostaje zahamowany i chwasty zamierają po upływie ok. 3-4 tygodni. Środek najskuteczniej zwalcza chwasty znajdujące się we wczesnych fazach rozwojowych. Pogoda sprzyjająca rozwojowi roślin wzmaga działanie chwastobójcze środka.

Stosowanie środka


Pszenica ozima

 • Termin stosowania: zabieg wykonać wiosną po ruszeniu wegetacji od początku fazy krzewienia do fazy 2 kolanka (BBCH 21-32)
 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 – 3,0 l/ha
 • Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1


Trawniki, boiska sportowe, pola golfowe

 • Termin stosowania: środek stosować podczas pogody sprzyjającej wegetacji roślin, od wiosny do wczesnej jesieni, gdy temperatura powietrza jest wyższa niż 10°C. Środek stosować na całą powierzchnię trawnika lub tylko na miejsca zachwaszczone
 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,5 l/ha
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 – 3,5 l/ha

  Wyższą z zalecanych dawek środka stosować na chwasty w starszych fazach rozwojowych oraz w przypadku silnego zachwaszczenia zwłaszcza takimi chwastami jak: babka zwyczajna, bodziszek drobny, bylica pospolita, jasnota purpurowa, pokrzywa zwyczajna, przetacznik polny i rogownica polna.
  W przypadku silnego zachwaszczenia może wystąpić konieczność wykonania powtórnego zabiegu.

 • Zalecana ilość wody: 200 - 500 l/ha
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
 • Odstęp między zabiegami: co najmniej 56 dni
Chwasty wrażliweChwasty średniowrażliweZalecana dawka
gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, maruna bezwonna, mak polny, ostrożeń polny, przetacznik polny, przytulia czepna, rdest powojowy, rumian polny, rumianek pospolity,tasznik pospolity fiołek polny 2,0 – 3,0 l/ha
babka lancetowata, gwiazdnica pospolita, gwiazdnica wielkokwiatowa, jaskier polny, jaskier ostry, jastrzębiec kosmaczek, koniczyna biała, koniczyna drobnogłówkowa, koniczyna łąkowa, ostrożeń polny, pępawa zielona, prosienicznik szorstki, przymiotno kanadyjskie, przytulia czepna, rogownica pospolita, skrzyp polny, szczaw kędzierzawy, szczaw polny, szczaw tępolistny, szczaw zwyczajny, tasznik pospolity, wyka wąskolistna babka zwyczajna, bylica pospolita, jasnota purpurowa, mniszek
lekarski

2,5 l/ha
babka lancetowata, babka zwyczajna, bylica pospolita gwiazdnica pospolita, gwiazdnica wielkokwiatowa, jaskier polny, jaskier ostry, jasnota purpurowa, jastrzębiec kosmaczek, koniczyna biała, koniczyna drobnogłówkowa, koniczyna łąkowa, mniszek lekarski, ostrożeń polny, pępawa zielona, pokrzywa zwyczajna, prosienicznik szorstki, przetacznik polny, przymiotno kanadyjskie, przytulia czepna, rogownica pospolita, skrzyp polny, szczaw kędzierzawy, szczaw polny, szczaw tępolistny, szczaw zwyczajny, tasznik pospolity, wyka wąskolistna krwawnik pospolity, przetacznik perski 3,5 l/ha


Chwasty wrażliwe po zastosowaniu środka w dawce 3,5 l/ha i wykonaniu 2 zabiegów w sezonie wegetacyjnym: bluszczyk kurdybanek, bodziszek drobny i powój polny.

Karta produktu