Fenuxar® 69 EW

Korzyści ze stosowania produktu

Wysoka skuteczność w zwalczaniu uciążliwych chwastów jednoliściennych w uprawie zbóż

Szerokie okno aplikacji w zbożach ozimych i jarych

Potwierdzona rejestracyjnie wysoka skuteczność  w mieszaninie opryskowej z CHWASTOX TURBO 340 SL

Informacje podstawowe

Forma użytkowa

EW – płyn (olej w wodzie) do sporządzania emulsji wodnej

Zawartość substancji aktywnych

Fenoksaprop-P-etylu 69 g/l

Mechanizm działania wg HRAC

A – inhibitor ACCazy

Sposób pobierania

przez liście

Sposób działania

systemiczny

Zakres stosowania

UPRAWA ZALECANA DAWKA [l/ha] LICZBA ZABIEGÓW TERMIN STOSOWANIA BBCH

Pszenica ozima,  pszenżyto ozime 

1,0-1,2 1

22-33  
ofazy gdy widoczne są dwa rozkrzewiania do końca fazy 3. kolanka 

Jęczmień jary,  pszenica jara 

0,8-1,0 1

20-31 
od początku fazy krzewienia do końca fazy 1. kolanka

Spektrum zwalczanych chwastów

Stosowanie pojedynczo  Zastosowanie w mieszaninie 
ZBOŻA OZIME ZBOŻA JARE

ZBOŻA OZIME

Fenuxar 69 EW [1,2 l/ha] + Ambasador 75 WG [0,02 kg/ha]

ZBOŻA JARE

Fenuxar 69 EW [1,0 l/ha] + CHWASTOX Turbo 340 SL [2,0 l/ha]

Miotła zbożowa  Chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, owies głuchy  Gwiazdnica pospolita  Chwastnica jednostronna
Maruna bezwonna Gwiazdnica pospolita 
Miotła zbożowa  Komosa biała
Przetacznik polny Maruna bezwonna
Przytulia czepna Miotła zbożowa
Tasznik pospolity Owies głuchy
Tobołki polne  Przytulia czepna
Tasznik pospolity 
Tobołki polne

Etykieta produktu

POBIERZ pdf

Karta charakterystyki

POBIERZ pdf