Fenuxar® 69 EW

Korzyści ze stosowania produktu

Wysoka skuteczność w zwalczaniu uciążliwych chwastów jednoliściennych w uprawie zbóż

Szerokie okno aplikacji w zbożach ozimych i jarych

Zarejestrowane łączne stosowanie z niektórymi herbicydami na chwasty dwuliścienne

Informacje podstawowe

Forma użytkowa

EW – emulsja, olej w wodzie

Zawartość substancji aktywnych

Fenoksaprop-P-etylu 69 g/l

Mechanizm działania wg HRAC

A – inhibitor CoA

Sposób pobierania

Przez liście

Sposób działania

Systemiczny

Zakres stosowania

Uprawa Maksymalna dawka [l/ha] Faza stosowania [BBCH] Opis
Pszenica ozima 1 - 1,2 22 – 33 Od początku krzewienia do fazy 3. kolanka
Pszenżyto ozime 1 - 1,2 22 – 33
Jęczmień jary 0,8 - 1,0 20 - 31

Od początku krzewienia do fazy 3. kolanka

Pszenica jara 0,8 - 1,0 20 - 31

Spektrum zwalczanych chorób

Stosowanie pojedynczo  Zastosowanie w mieszaninie 
ZBOŻA OZIME ZBOŻA JARE ZBOŻA OZIME ZBOŻA JARE
Miotła zbożowa  Chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, owies głuchy  Gwiazdnica pospolita  Chwastnica jednostronna
Maruna bezwonna Gwiazdnica pospolita 
Miotła zbożowa  Komosa biała
Przetacznik polny Maruna bezwonna
Przytulia czepna Miotła zbożowa
Tasznik pospolity Owies głuchy
Tobołki polne  Przytulia czepna
Tasznik pospolity 
Tobołki polne

Etykieta produktu

POBIERZ pdf

Nowości

X