EN

JUZAN 100 SC

JUZAN 100 SC

Efekt chwastobójczy Juzanu 100 SC możesz zobaczyć już po kilku dniach od jego zastosowania. Za szybkie wnikanie i działanie odpowiada sposób pobierania. Substancja aktywna wnika nie tylko przez liście, ale jest także pobierana przez korzenie. Mezotrion, bo o nim mowa, ceniony jest przede wszystkim za zwalczanie szerokiego zakresu chwastów dwuliściennych. Jego znacznie staje się coraz bardziej istotne, ponieważ w przeciwieństwie do substancji aktywnej terbutylazyny, która może być stosowana raz na 3 lata na danym polu, mezotrion nie ma takich ograniczeń - możesz stosować go co rok. Juzan 100 SC wyróżnia się na tle innych środków na chwasty w kukurydzy — możesz osiągnąć znacznie lepszy efekt, dobierając dawkę elastycznie, zgodnie z poziomem zachwaszczenia. 

Dla przykładu większa dawka środka jest skuteczna w zwalczaniu chwastnicy jednostronnej oraz trudniejszej do zwalczania włośnicy, a nawet palusznika krwawego. Jeśli zastanawiasz się, jaki oprysk na kukurydzę będzie najlepszy, zapoznaj się ze sposobem działania Juzanu 100 SC — preparat po wniknięciu do rośliny powoduje, że przestaje ona wytwarzać naturalne przeciwutleniacze. Następnie w procesie fotosyntezy tworzą się niebezpieczne dla chwastów, reaktywne formy tlenu. Przez brak chlorofilu liście bieleją, a następnie roślina całkowicie obumiera — dzieje się to po około 14 dniach. Dodatkowo produkt działa selektywnie, co oznacza, że nie powoduje uszkodzeń kukurydzy, ale skutecznie zwalcza chwasty. Aplikuj Juzan 100 SC kiedy Ci wygodnie, aż do ośmiu liściu kukurydzy. Działanie doglebowe dodatkowo zapobiega wtórnym zachwaszczeniom. Jeśli szukasz kompletnego rozwiązania zwalczającego chwasty w kukurydzy, zastosuj TEZOSAR® EXTRA BOX, którego elementem jest Juzan. Mieszaninę można zastosować w jeszcze szerszym przedziale czasowym. Ponadto zapewnia wysoką skuteczność w zwalczaniu chwastów jedno- i dwuliściennych w terminie od dwóch do ośmiu liści rośliny uprawnej. Ma to szczególne znaczenie w przypadku chwastów późno wschodzących, takich jak rdesty. Dodatkowo siła działania dwóch substancji zabezpiecza przed powstawaniem odporności chwastów.

Uniwersalny
Zwalcza najbardziej uciążliwe chwasty w uprawie kukurydzy – jest dobrym partnerem do mieszanin
Kompleksowy
Posiada szeroki zakres stosowania dzięki nalistnemu i doglebowemu działaniu
Elastyczny
Możliwość doboru odpowiedniej dawki do stanu zachwaszczenia

Forma użytkowa
SC – koncentrat w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą
Zawartość substancji aktywnych
mezotrion 100 g/l
Mechanizm działania wg HRAC
F2 - inhibitory syntezy barwników
Sposób pobierania
głównie przez liście i korzenie
Sposób działania
systemiczny

  • Zalecana dawka [l/ha]
    0,75- 1,5
  • Liczba zabiegów
    1
  • Termin stosowania BBCH
    12-18 w fazie 2-8 liści kukurydzy
Uniwersalny
Zwalcza najbardziej uciążliwe chwasty w uprawie kukurydzy – jest dobrym partnerem do mieszanin
Kompleksowy
Posiada szeroki zakres stosowania dzięki nalistnemu i doglebowemu działaniu
Elastyczny
Możliwość doboru odpowiedniej dawki do stanu zachwaszczenia
Forma użytkowa
SC – koncentrat w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą
Zawartość substancji aktywnych
mezotrion 100 g/l
Mechanizm działania wg HRAC
F2 - inhibitory syntezy barwników
Sposób pobierania
głównie przez liście i korzenie
Sposób działania
systemiczny
                 Uprawa                                    Zalecana dawka [l/ha]                                 Liczba zabiegów                                 Termin stosowania BBCH                   
  Kukurydza   0,75- 1,5   1  12-18 w fazie 2-8 liści kukurydzy

Zobacz także