JUZAN 100 SC

Korzyści ze stosowania produktu

Zwalcza najbardziej uciążliwe chwasty w uprawie kukurydzy – dobry partner do mieszanin

Szeroki zakres stosowania dzięki nalistnemu i doglebowemu działaniu

Możliwość elastycznego doboru dawki do stanu zachwaszczenia

Informacje podstawowe

Forma użytkowa

płynny koncentrat zawiesinowy

Zawartość substancji aktywnych

mezotrion (100 g/l)

Mechanizm działania wg HRAC

F2 - inhibitory syntezy barwników

Sposób pobierania

Przez liście i korzenie

Sposób działania

Systemiczny

Zakres stosowania

UPRAWA DAWKA [l/ha] FAZA STOSOWANIA [BBCH]
Kukurydza 0,75- 1,5 12 – 18 (2-8 liści)

Skuteczność Chwastobójcza

JUZAN 100 SC Wrażliwość chwastów: ŚREDNIOWRAŻLIWE WRAŻLIWE
Gorczyca polna Fiołek polny
Psianka czarna Gwiazdnica pospolita
Chwastnica jednostronna
JUZAN 100 SC Wrażliwość chwastów: WRAŻLIWE
Chwastnica jednostronna Fiołek polny
Gwiazdnica pospolita Psianka czarna
Samosiewy rzepaku Gorczyca polna

Nowości

X