Juzan 100 SC

Korzyści ze stosowania produktu

Zwalcza najbardziej uciążliwe chwasty w uprawie kukurydzy – dobry partner do mieszanin

Szeroki zakres stosowania dzięki nalistnemu i doglebowemu działaniu

Możliwość elastycznego doboru dawki do stanu zachwaszczenia

Informacje podstawowe

Forma użytkowa

SC – koncentrat w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą

Zawartość substancji aktywnych

mezotrion 100 g/l

Mechanizm działania wg HRAC

F2 - inhibitory syntezy barwników

Sposób pobierania

głównie przez liście i korzenie 

Sposób działania

systemiczny

Zakres stosowania

UPRAWA ZALECANA DAWKA  [l/ha] LICZBA ZABIEGÓW TERMIN STOSOWANIA [BBCH]
Kukurydza 0,75- 1,5 1

12 – 18  
w fazie 2-8 liści kukurydzy

Skuteczność chwastobójcza

JUZAN 100 SC Wrażliwość chwastów: ŚREDNIOWRAŻLIWE WRAŻLIWE
Gorczyca polna
Fiołek polny
Psianka czarna
Gwiazdnica pospolita
Chwastnica jednostronna
 
 
JUZAN 100 SC Wrażliwość chwastów: WRAŻLIWE
Chwastnica jednostronna
Fiołek polny
Gwiazdnica pospolita
Psianka czarna
Samosiewy rzepaku
Gorczyca polna
 
 

Karta charakterystyki

POBIERZ pdf