Recosar® 960 EC

Korzyści ze stosowania produktu

Elastyczny – możliwość stosowania przed i po wschodach kukurydzy

Stabilny – utrzymuje długą ochronę przed wschodami chwastów, dzięki bardzo dobremu działaniu odglebowemu

Ważny – wprowadza innym mechanizm działania niż ALS w zwalczaniu chwastnicy jednostronnej

Informacje podstawowe

Forma użytkowa

EC – koncentrat do sporządzania emulsji wodnej

Zawartość substancji aktywnych

S-metolachlor 960 g/l - (związek z grupy chloroacetoanilidów)

Mechanizm działania wg HRAC

K3 – inhibicja biosyntezy kwasów tłuszczowych o długich łańcuchach

Sposób pobierania

Przez korzenie

Sposób działania

Systemicznie

Zakres stosowania

UPRAWA ZALECANA DAWKA [l/ha] LICZBA ZABIEGÓW TERMIN STOSOWANIA
Kukurydza 1,5 1

(BBCH 00)
Bezpośrednio po siewie, ale przed wschodami kukurydzy

1,5

1

(BBCH ≤14)
Po wschodach, do fazy 4 liści rośliny uprawnej

Kukurydza cukrowa 1,0 - 1,25 1

(BBCH 00)
Bezpośrednio po siewie, ale przed wschodami kukurydzy

1,0 - 1,25 1

(BBCH 18)
Po wschodach, do fazy 8 liści rośliny uprawnej

Soja, Słonecznik 1,0 - 1,25 1

(BBCH 00)
Bezpośrednio po siewie do końca fazy kiełkowania (BBCH 09)

Skuteczność Chwastobójcza

Wrażliwość chwastów: WRAŻLIWE
Chwastnica jednostronna
Palusznik krwawy
Psianka czarna
Włośnica zielona
 
 

Etykieta stosowania

POBIERZ pdf

Karta charakterystyki

POBIERZ pdf