Saroksypyr® 250 EC

Korzyści ze stosowania produktu

Idealny komponent do mieszanin opryskowych rozszerzający spektrum zwalczanych chwastów m.in. przytulię czepną.

Zwalcza przytulię czepną w wysokich fazach rozwojowych.

Szeroki zakres faz stosowania.

Informacje podstawowe

Forma użytkowa

EC – płynny koncentrat do sporządzania emulsji

Zawartość substancji aktywnych

Fluroksypyr – 250 g/l

Mechanizm działania wg HRAC

O – regulatory wzrostu/syntetyczne auksyny

Sposób pobierania

Przez liście

Sposób działania

Systemiczny

Zakres stosowania

UPRAWA DAWKA [l/ha] FAZA STOSOWANIA [BBCH]
Pszenica ozima 0,5-0,8  31- 37

Skuteczność Chwastobójcza

Wrażliwość chwastów: ŚREDNIOWRAŻLIWE WRAŻLIWE
Przytulia czepna Gwiazdnica pospolita
Rdest powojowy Wyka ptasia
Przetacznik polny Samosiewy rzepaku
Tasznik pospolity

Etykieta stosowania

POBIERZ pdf

Nowości

X