Saroksypyr® 250 EC

Korzyści ze stosowania produktu

Idealny komponent do mieszanin opryskowych rozszerzający spektrum zwalczanych chwastów m.in. przytulię czepną.

Zwalcza przytulię czepną w wysokich fazach rozwojowych.

Szeroki zakres faz stosowania.

Informacje podstawowe

Forma użytkowa

EC – płynny koncentrat do sporządzania emulsji wodnej

Zawartość substancji aktywnych

fluroksypyr – 250 g/l

Mechanizm działania wg HRAC

O – regulatory wzrostu/syntetyczne auksyny

Sposób pobierania

przez liście

Sposób działania

systemiczny

Zakres stosowania

UPRAWA ZALECANA DAWKA [l/ha] LICZBA ZABIEGÓW TERMIN STOSOWANIA BBCH
Pszenica ozima 0,5-0,8  1

31-37 
po ruszeniu wegetacji pszenicy ozimej do początku fazy liścia flagowego

Skuteczność chwastobójcza

Wrażliwość chwastów: ŚREDNIOWRAŻLIWE WRAŻLIWE
Przytulia czepna
Gwiazdnica pospolita
Rdest powojowy
Wyka ptasia
Przetacznik polny
Samosiewy rzepaku
Tasznik pospolity
 
 

Etykieta stosowania

POBIERZ pdf

Karta charakterystyki

POBIERZ pdf