Tezosar® 500 SC

Tezosar 500 SC to jeden z produktów CIECH Sarzyna, który obok Nikosaru 060 OD i Juzanu 100 SC, wiedzie prym w zwalczaniu chwastów dwuliściennych w uprawach kukurydzy. Produkt ma formę koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, gdzie największą skuteczność osiąga przy dawce wody 150-300 l/ha.

Sprawdź gdzie kupić

Korzyści ze stosowania produktu

Skuteczny

Chroni przed zachwaszczeniem w krytycznym dla kukurydzy okresie, przez 6-8 tygodni po wykonaniu zabiegu

Bezkonkurencyjny

Zwalcza uciążliwe chwasty dwuliścienne w uprawie kukurydzy

Pewny w działaniu

Potwierdzona wysoka skuteczność przy dawce wody 150-300 l/ha

Informacje podstawowe

Forma użytkowa

SC – koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą

Zawartość substancji aktywnych

terbutyloazyna (terbutylazyna) - 500 g/l

Mechanizm działania wg HRAC

C1 - inhibitory fotosyntezy w układzie II (związek z grupy triazyn)

Sposób pobierania

głównie przez korzenie, w niewielkim stopniu przez liście

Sposób działania

systemiczny

Zakres stosowania

UprawaZalecana dawka [l/ha]Liczba zabiegówTermin stosowania BBCH
Kukurydza 1,0 1

00-05
po siewie, ale przed wschodami kukurydzy

1,0 1

12-16
od fazy 2 liści do fazy 6 liści kukurydzy

Do pobrania

Opis i dane

Tezosar 500 SC to jeden z produktów CIECH Sarzyna, który obok Nikosaru 060 OD i Juzanu 100 SC, wiedzie prym w zwalczaniu chwastów dwuliściennych w uprawach kukurydzy. Produkt ma formę koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, gdzie największą skuteczność osiąga przy dawce wody 150-300 l/ha. Pobieranie herbicydu odbywa się głównie przez korzenie oraz w mniejszym stopniu poprzez liście rośliny. Następnie środek zakłóca proces fotosyntezy, zwalczając chwasty dwuliścienne w uprawie kukurydzy, takie jak fiołek polny, maruna bezwonna, przytulia czepna czy tasznik pospolity. Taki sposób pobierania gwarantuje skuteczność we wczesnych fazach rozwojowych. Kiedy stosować Tezosar 500 SC? Najlepszym terminem stosowania produktu jest faza do czterech liści rośliny uprawnej. Choć działaniu środka sprzyja ciepła pogoda i umiarkowane opady, nie musisz martwić się, nawet jeśli początkowy wzrost kukurydzy hamują niekorzystne warunki pogodowe. Długi czas działania chwastobójczego, wynoszący 6-8 tygodni, zapewnia wysoką skuteczność herbicydu. Tezosar 500 SC to ratunek dla twoich upraw, który w krytycznym dla kukurydzy okresie ochroni ją przed zachwaszczeniem. Jeśli chcesz długotrwale zabezpieczyć uprawę przed ponownymi wschodami, zastosuj dodatkowo Nikosar 060 OD. Oba środki doskonale uzupełniają się pod względem skuteczności w zwalczaniu poszczególnych gatunków chwastów, zapewniając szeroki zakres działania. Dzięki temu skutecznie pozbędziesz się zarówno chwastów jedno- jak i dwuliściennych.