Windsar 250 EC

Korzyści ze stosowania produktu

Uniwersalny - posiada rejestrację w podstawowych gatunkach zbóż

Elastyczny w stosowaniu - długi okres aplikacji

Ekonomiczny - ułatwia zbiór i ogranicza straty plonu - zapobiega wyleganiu

Informacje podstawowe

Forma użytkowa

EC – koncentrat do sporządzania emulsji wodnej

Zawartość substancji aktywnych

trineksapak etylu 250 g/l

Sposób pobierania

przez liście i źdźbła zbóż

Sposób działania

systemiczny

Zakres stosowania

UPRAWA ZALECANA DAWKA [l/ha] LICZBA ZABIEGÓW TERMIN STOSOWANIA BBCH
Pszenica ozima  0,4 1

25–39  
od fazy krzewienia do fazy liścia flagowego

0,3 2

29–31 
oraz  39  
od fazy początku strzelania źdźbło oraz w fazie liścia flagowego

Jęczmień ozimy 0,6 1

31–34  
od fazy 1. kolanka do fazy 4. kolanka 

Żyto ozime 0,3 1

31–39 
od fazy 1. kolanka do fazy liścia flagowego 

Pszenżyto ozime 0,6 1

31–32 
od fazy 1. kolanka do fazy 2. kolanka

Jęczmień jary 0,4 1

31–32 
od fazy 1. kolanka do fazy 2. kolanka 

Owies siewny 0,4 1

31–34  
od fazy 1. kolanka do fazy 4. kolanka 

Pszenica jara 0,4 1

29-39
od końca fazy krzewienia do fazy liścia flagowego

Rzepak ozimy 1,5 1

39-55
od końca fazy wzrostu/wydłużania pędu głównego (widocznych 9 lub więcej międzywęźli) do końca fazy rozwoju pąków kwiatowych na głównym kwiatostanie (widoczne pojedyncze pąki kwiatowe, nadal zamknięte)

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH
I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

Pszenica twarda ozima, pszenica orkisz ozima, pszenica płaskurka ozima, pszenica samopsza
ozima
0,4 1 25-39
od fazy krzewienia do fazy liścia flagowego
0,3 2 29-31 w fazie początku strzelania źdźbło i 39 w fazie liścia flagowego
Pszenica twarda jara, pszenica orkisz jara, pszenica płaskurka jara, pszenica samopsza jara 0,4 1 29-39
od końca fazy krzewienia do fazy liścia flagowego
Żyto jare 0,3 1 31–39
od fazy 1. kolanka do fazy liścia flagowego
Rzepak jary, rzepik ozimy 1,5 1 39-55
od końca fazy wzrostu/wydłużania pędu głównego (widocznych 9 lub więcej międzywęźli) do końca fazy rozwoju pąków kwiatowych na głównym kwiatostanie (widoczne pojedyncze pąki kwiatowe, nadal zamknięte)
Plantacje nasienne koniczyny czerwonej 1,5 1 33-39
w fazie rozwoju pędu głównego, od momentu trzeciego do dziewiątego widocznego
Plantacje nasienne traw 0,8 1 31-37
od fazy pierwszego kolanka do fazy widocznego liścia
flagowego (liść flagowy jeszcze nierozwinięty)

Informacja o łącznym stosowaniu z innymi regulatorami wzrostu zawarta jest w etykiecie stosowania.

Etykieta produktu

POBIERZ pdf

Karta charakterystyki

POBIERZ pdf